Záujmová činnosť

Záujmové útvary v školskom roku 2022/2023

názov

Termín

Vedúci

Šikovníček

Streda 13.00 - 15.00

Monika Štromajerová

Kreatívny krúžok

Pondelok 13.00 - 15.00

Mgr. Monika Podolinská

Hudobno-pohybový krúžok

Streda 13.00 - 14.00
Štvrtok 13.00 - 14.00

Mgr. Tatiana Katreniaková

Estetický krúžok

Streda 12.10 - 14.10

PaedDr. Dominika Šavlíková


V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 31.08.2022

Mgr. Klementína Klimeková

riaditeľka školy

Aktuality

Novembrová návšteva múzea v Revúcej

24. 11. 2022 - Dnešok bol o dobre v rôznych podobách. O vľúdnosti, nezištnej pomoci a prijatí. Pretože bez akejkoľvek sebaľútosti či...  >> čítaj viac

Svetový deň pozdravov

21. 11. 2022 - Dobrý deň, ahoj, čau, nazdar, sawas…. Počuli ste už o svetovom dni pozdravov? Tento deň sa osl...  >> čítaj viac

Slávnostná imatrikulácia

20. 11. 2022 - Pre žiakov našej školy sa tento slávnostný akt vždy spája s preskúšaním toho, čo sa noví prváci stihli naučiť, čo a a...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Novembrová návšteva múzea v Revúcej

Domáce násile

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7