Záujmová činnosť

Záujmové útvary v školskom roku 2021/2022

názov

Termín

Vedúci

Šikovníček

Streda 11.45 - 13.45

Mgr. Klementína Klimeková

Kreatívny krúžok

Streda 12.40 - 14.40

Mgr. Monika Podolinská

Speváčik

Utorok 11.45 - 13.45

Mgr. Božena Grendelová

Z každého rožku trošku

Pondelok 12.35 - 14.35

Mgr. Viera Bardoňová

Čitateľský krúžok

Štvrtok 12.35 - 14.35

PaedDr. Dominika Šavlíková


V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 31.08.2021

Mgr. Klementína Klimeková

riaditeľka školy

Aktuality

Adoptovali sme si úľ

25. 10. 2021 - Nie sami, ale vďaka našej dlhoročnej priateľke. Nie prázdny, ale s jednou včeľou rodinkou. Nie tu, ale v neďalekej ob...  >> čítaj viac

Mesiac úcty k starším

23. 10. 2021 - Milí naši starkí, mesiac október patrí Vám. Ste pre nás nefalšovaným obohate...  >> čítaj viac

Eko dni - Jeseň

20. 10. 2021 - Aktivita s desaťročnou tradíciou. Environmentálna, vzdelávacia aj hravá. Kúsok živej prírody, kúsok neživej, veľký ku...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Deň jablka

Hravá geometria

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9