Záujmová činnosť

Záujmové útvary v školskom roku 2022/2023

názov

Termín

Vedúci

Šikovníček

Streda 13.00 - 15.00

Monika Štromajerová

Kreatívny krúžok

Pondelok 13.00 - 15.00

Mgr. Monika Podolinská

Hudobno-pohybový krúžok

Streda 13.00 - 14.00
Štvrtok 13.00 - 14.00

Mgr. Tatiana Katreniaková

Estetický krúžok

Streda 12.10 - 14.10

PaedDr. Dominika Šavlíková


V Muránskej Dlhej Lúke, dňa 31.08.2022

Mgr. Klementína Klimeková

riaditeľka školy

Aktuality

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácií

21. 03. 2023 - O 21. marci sme sa so žiakmi rozprávali a diskutovali ako o dni boja proti rasovej diskriminácií. Tento pojem im na...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň šťastia

21. 03. 2023 - Dnes sme si so žiakmi našej školy pripomenuli „Medzinárodný deň šťastia.“ Triedne učiteľky sa v triedach ...  >> čítaj viac

Ďalší rozprávkový deň v 1.A. FARMA

20. 03. 2023 - Tento krát sme si na rozprávkovom dni čítali príbeh o farme. Tento príbeh bol veľmi zaujímavý tým, že podľa daného pr...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Zbierka Hodina deťom

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácií

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7