Projekty

Poznaj sám seba a svoje okolie

 

Cieľom projektu  je prekročiť pomyslenú hranicu medzi známym a neznámym, medzi marginalizovaným a centralizovaným a sprostredkovať osobnú skúsenosť s realitou.

Veci, ktoré iným pripadajú presne tak výnimočné ako nám samozrejmé. Veci, ktoré zažívajú mnohé deti so svojimi rodičmi od malička. Nie nevyhnutné pre ľudskú existenciu, ale bežné vo väčšinovom svete. Pre našich žiakov tak vzdialené, ako pre nás cesta na Mesiac.

Vždy sme sa vymykali z bežného priemeru škôl, ktoré vzdelávajú rómskych žiakov. Zážitok je u nás na prvom mieste. Niekedy nestačí o veciach len hovoriť, treba ich zažiť. A po čom túžia naši žiaci? Spoločne so žiakmi sme zostavili rebríček 8 vecí, ktoré by mali zažiť, kým z našej školy odídu a stanú sa našimi bývalými.

 

Chcú zažiť:

1. Jazdu vlakom – zažiť cestu dopravným prostriedkom, ktorí si pamätajú už len niektorí, zažiť pohodlné cestovanie vo vlaku, v ktorom sa môžu prejsť, v ktorom sú toalety, v ktorom je možné komunikovať so spolusediacimi, ktorý je pomalší ako autobus, a tak umožňuje výhľad do okolia. Využiť ponuku neďalekej Parnej zubačky na trase Tisovec - Zbojská, resp. ďalšie dve najbližšie vlakové stanice v Plešivci (smer Košice, Bratislava) a v Červenej Skale (smer Banská Bastrica – Bratislava).

 

2. Nechať sa obslúžiť v reštaurácii či cukrárni – Naša známa z Bratislavy, Rómka, nám raz rozprávala, že skôr, ako ju stihol čašník vyhodiť z reštaurácie, sa mu prihovorila po francúzsky a bol z toho paf, lebo si myslel, že je Francúzska. (v duchu si už určite pripravoval slová, ktorými ju chcel ponížiť.) Naše deti nenaučíme po francúzsky, ani nie sme schopní ich ochraňovať do konca života. No vieme ich naučiť sa v reštaurácii sa správať tak, aby odišli so vztýčenou hlavou. Návštevu cukrárne môžeme spojiť aj s iným podujatím – napr. Návšteva Prvého slovenského gymnázia, Športové súťaže v Revúcej, v Lubeníku a pod., Exkurzia do pekárne...

 

3. Nechať sa ostrihať v kaderníctve (resp. využiť inú zo služieb) – kaderníctva sú súčasťou služieb pre obyvateľov od nepamäti. Sú tak prirodzenou súčasťou nášho života, že nikomu nenapadne ich považovať za niečo nedostupné. Nie cenovo, lebo to nie je o peniazoch, ale o tom, že ani jedno dieťa z našej školy v ňom ešte nikdy nebolo. Dievčatá síce snívajú o práci kaderníčky, no nikdy vo svojom živote nijakú nevideli pri práci. A ja som našla Pani kaderníčku s veľkým „P“, ktorá svoje služby našim deťom poskytne bezplatne.

 

4. Naučiť sa praktickú zručnosť využiteľnú v budúcnosti – mimo vyučovania. Pre dievčatá pripadá do úvahy naučiť sa šiť ručne aj na šijacom stroji. Pre chlapcov ponúkame prácu s drevom – príprava, opracovanie, jednoduché technologické postupy, spájanie, lepenie a pod. Prepojiť to s praktickou ukážkou v krajčírskej či stolárskej dielni v najbližšom okolí.

 

5. Vidieť, ako sa pečie chlieb (resp. iný technologický postup) – vidieť celý postup, od vsypania múky a všetkých ingrediencií, miesenie, kysnutie, tvarovanie, až po samotné pečenie v pekárni, ale i doma. Naučiť sa vážiť si chlieb ako výsledok ťažkej a namáhavej práce. Veľkou pomôckou je domáca pekárnička, ktorú bežne používame. Aktivita aplikovateľná vo vyučovacích predmetoch (SJL – slohové postupy, MAT – slovné úlohy, PVC – práca s materiálom, ENV, VYV a pod.)

6. Navštíviť filmové či divadelné predstavenie – kultúra a umenie rozvíja ducha, ukazuje nám krásu. nemusí to byť len niečo materiálne, niekedy stačí slovo, obraz, svetlo. Žiakov nevzdelávame len teoreticky, nerozvíjame len ich kognitívnu časť osobnosti, ale aj emočnú stránku.

7. Navštíviť veľké mesto s veľkými obchodmi, s výťahom či eskalátorom – svet nekončí za hranicami našej obce, dokonca ani za hranicami okresu. Učiť sa o veľkých mestách, prezerať si ich na internete, a vidieť ich na vlastné oči sú diametrálne odlišné veci. Tak, ako nechceme, aby naši žiaci skončili svoj rozvoj ukončením povinnej školskej dochádzky v tunajšej osade, tak by sme im mali ukázať aj iný svet. Svet veľkých miest s veľkými obchodmi, s eskalátormi, s výškovými budovami. Lebo taká je realita, ktorej súčasťou by sa mali stať.

8. Stretnúť sa s významnou osobnosťou – nadviazať na dlhoročnú tradíciu pozývania osobností z rôznych oblastí – kultúry, umenia, sociálnej oblasti. V priebehu školského roka škola realizuje niekoľko podujatí, na ktoré ich môžeme pozvať. Pre našich žiakov je dôležité, aby videli a vedeli, že aj človek z marginalizovaného prostredia sa môže stať súčasťou mainstreamovej spoločnosti.

Osem vecí na päť rokov pre päť tried. Ani jedna z nich neznamená enormné finančné zaťaženie. Všetky sú pomerne ľahko realizovateľné v najbližšom okolí a okrem toho máme školské výlety a školy v prírode. Chce to len trošku fantázie a predstavivosti, ešte viac šikovnosti a vynaliezavosti a neskutočne veľa lásky, trpezlivosti a entuziazmu.

 

Vypracovala: Mgr. Monika Podolinská

 

Projekt „Poznaj sám seba a svoje okolie“

Projekt „Poznaj sám seba a svoje okolie“ pozostáva z ôsmych krokov, cez ktoré naši žiaci spoznajú nielen sami seba, svoje okolie, ale aj reálny svet okolo nás/nich.

 1. Jazda vlakom
 2. Nechať sa obslúžiť v reštaurácii či cukrárni
 3. Nechať sa ostrihať v kaderníctve (resp. využiť inú zo služieb)
 4. Naučiť sa praktickú zručnosť využiteľnú v budúcnosti
 5. Vidieť, ako sa pečie chlieb (resp. iný technologický postup)
 6. Navštíviť filmové či divadelné predstavenie
 7. Navštíviť veľké mesto s veľkými obchodmi, s výťahom či eskalátorom
 8. Stretnúť sa s významnou osobnosťou

Cieľom projektu  je prekročiť pomyslenú hranicu medzi známym a neznámym, medzi marginalizovaným a centralizovaným a sprostredkovať osobnú skúsenosť s realitou.

Októbrové aktivity:

 • práca s drevom – pílenie, vŕtanie, spájanie – Eko dni jeseň
 • pečenie chleba a placiek (bokeľa) – tradičná rómska kuchyňa – Európsky deň rodičov a škôl
 • návšteva Revúcej –Športové súťaže – Vybíjaná, Cezpoľný beh
 • stretnutie s osobnosťou – Maroš Balog (spisovateľ), Martin Staňo (moderátor) – Medzinárodný deň školských knižníc

 

Novembrové aktivity:

 • stretnutie s osobnosťou – Monika Smolová, operačná riaditeľka Nadácie Pontis a jej dcéra Kaja – toto stretnutie bolo pre žiakov výnimočné v tom, že – citujem: ... ale pomáhala nám aj malá Kajka. Kajka bola skutočne smelá, veselá a chcela sa s nami hrať. Asi prvýkrát sa s nami hral niekto, kto nás vôbec nevnímal ako Rómov.

Decembrové aktivity:

 • stretnutie s osobnosťou – hostia z „Predvianočnej večery“ – J. Orlovský, J, Kratochvíl, P. Lacko, M. Neupauer, J. Lunter, Á. Ravasz, O. C. Shaw a M. Bajaníková z Nadácie Pontis
 • vidieť, ako sa pečie chlieb, varí kapustnica, vyrába gója, vianočné ozdoby i pečie vianočné pečivo – na „Predvianočnej večery“
 • návšteva filmového predstavenia – Mikulášska rozprávka v sále pri Obecnom úrade v Muránskej Dlhej Lúke

 

Februárové aktivity:

 • stretnutie s osobnosťou – nahrávanie relácie do RTVS o živote v našej škole s pani Kristínou Mojžišovou a Dominikou Badžovou. Žiaci prezentovali svoje vedomosti, zručnosti, odpovedali na otázky.
 • naučiť sa novú zručnosť  - všetci žiaci boli zapojení do projektu „Moja trieda varí lepšie ako tvoja“ a každý z nich sa naučil pripravovať triedny recept. Spolupracovali na jeho realizácii.

Marcové aktivity:

 • stretnutie s osobnosťou – v rámci „Knižnej obývačky“ sme sa stretli so študentmi z Bulharska, Turecka, Španielska a Česka, a tiež so známymi z AFP – P. Lackom, M. Neupaerom a L. Kosziklovou.

 

Májové aktivity:

 • Nezabudnuteľná cesta vlakom - cieľom bolo cez zážitkové učenie spoznať veľké mesto, oboznámiť sa s mestskou architektúrou, vedieť nakúpiť v rámci rozpočtu, a to všetko aj v spoločnosti rodičov žiakov a v súlade s našim vopred stanoveným plánom.

 

Júnové aktivity:

 • naučiť sa novú zručnosť – rómske folklórne tance
 • stretnutie s osobnosťou – Peter Kačica, vedúci Rómskeho folklórneho súboru „Romano Jilo“, Andrej Kováč, vedúci klubu mladých kickobexorov
 • jazda vlakom – v rámci ŠvP

 

Reflexia:

Po necelých dvoch rokoch trvania projektu môžem skonštatovať, že okruhy boli zvolené vhodne a jednotlivé body sa nám darí plniť. Najčastejšie je to stretnutie s osobnosťou – primárne s úspešnými Rómami, čo vplýva mimoriadne pozitívne na našich žiakov. Vidieť a rozprávať sa s človekom, ktorý pochádza z rovnakého prostredia ako oni, a predsa to niekam svojím úsilím a vytrvalou prácou dotiahli. Veľmi pozitívne však na našich žiakov vplývajú aj ľudia, ktorí sa k nám vracajú.

V tomto školskom roku sme niekoľkokrát sprostredkovali našim žiakom možnosť naučiť sa novú zručnosť – varenie, pečenie, práca s drevom, práca s pôdou. Prepojenie teórie s praxou je prínosné a efektívne.

Žiaci nultého ročníka a žiaci v rámci Školy v prírode (ŠvP) zažili jazdu vlakom. Pre niekoho banálna vec, pre našich vec výnimočná.

Niekoľkokrát v tomto školskom roku sa žiaci zúčastnili filmového, ale aj divadelného predstavenia. Filmy si mohli pozrieť v sále pri obecnom úrade, divadlo v našej školskej jedálni. Okrem toho sme sa mohli zoznámiť aj s tradičným rómskym folklórom.

Počas školského roka sme priebežne navštevovali Revúcu (Dopravná výchova, klzisko, plavecký výcvik, športové súťaže), žiaci nultého ročníka navštívili v rámci zážitkového učenia mesto Brezno.

V rámci ŠvP mali možnosť žiaci využiť reštauračné služby v Telgárte.

Nepodarilo sa nám zrealizovať jediný bod – využitie služieb, napr. návšteva kaderníctva. Aj napriek nesplnenému bodu považujem projekt za úspešný a určite v ňom budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.

 

 


Aktuality

Nulťácka Letná škola

22. 07. 2021 - Letná škola v 0.A1.deň – Dopravná výchova Doprava je neodmysliteľnou súčasť...  >> čítaj viac

Druhácka Letná škola

17. 07. 2021 - ...sľúbila som im, že ich naučím variť domáci sirup Lebo Letná škola je o učení. Chceli sme ju mať hneď v júli...  >> čítaj viac

Návšteva Bratislavy

13. 07. 2021 - Deň pred... Veľký stôl v obývačke pokrytý kôpkami s náhradným oblečením, bielovranovskými tričkami, nec...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Nulťácka Letná škola

Druhácka Letná škola

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9