RADA ŠKOLY

Rada školy 2022/2023

Rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii školy, princípom školy, rozpočtu, menovaniu riaditeľa školy a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne.

Zloženie rady školy:

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný/

Veronika Anderková

Zvolená za rodičov

Monika Haľáková

podpredseda

Delegovaná za zriaďovateľa

Michal Ondrík

Delegovaný za zriaďovateľa

PaedDr. Dominika Šavlíková

predseda

Zvolená za pedagogických zamestnancov

Jozefína Kaššaiová

Zvolená za nepedagogických zamestnancov


Rada školy 2023/2024

Rada školy je inicitatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy. Presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Vyjadruje sa ku koncepčným otázkam, k vízii školy, princípom školy, rozpočtu, menovaniu riaditeľa školy a pod. Spravidla sa stretáva 4x ročne.

Zloženie rady školy:

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný/

Veronika Anderková

Zvolená za rodičov

Monika Haľáková

predseda

Delegovaná za zriaďovateľa

Michal Ondrík

Delegovaný za zriaďovateľa

Monika Štromajerová

podpredseda

Zvolená za pedagogických zamestnancov

Jozefína Kaššaiová

Zvolená za nepedagogických zamestnanco


Dokumenty

Zápisnica ustanovujúceho zasadnutia rady školy pri ZŠ
Zápisnica č.1
Zápisnica č.2

Aktuality

Projektový deň v 4. A

26. 05. 2024 - Projektové dni sme si v našej škole odsúhlasili z viacerých dôvodov. Asi tým najdôležitejším pre nás  a pre našich ži...  >> čítaj viac

Projektový deň v 1. A

26. 05. 2024 - Opäť sme sa venovali netradičnému vzdelávaniu na danú tému „ Odpad okolo nás“. Začali sme rozprávk...  >> čítaj viac

Aktualizačné vzdelávanie

23. 05. 2024 - AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIEV zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagog...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 4. A

Projektový deň v 1. A

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7