Aktualita: Cvičenie v prírode a Didaktické hry

Dátum zverejnenia: 11. 09. 2013
Popis:
Dňa 10.09.2013 zorganizovala Základná škola v Muránskej Dlhej Lúke pre svojich žiakov Cvičenie v prírode. Organizáciu mal na starosti Bc. Peter Kročko a Bc. Eduard Novotník. Cvičenia sa zúčastnili žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka.
V ranných hodinách pred opustením areálu školy bolo naplánované protipožiarne cvičenie, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci školy, čiže aj žiaci nultého ročníka. Požiarny poplach bol vyhlásený v čase 8.15 hod varovným signálom „horí“. Žiaci sa presunuli v sprievode triednych učiteľov pred budovu školy. Presun bol organizovaný, nevznikol chaos a žiaden žiak neostal v škole. Po ukončení protipožiarneho cvičenia sa žiaci vrátili do tried. V čase od 08.45 do 9.30hod prebiehal kurz prvej pomoci. V každej triede ho vykonával triedny učiteľ. Po absolvovaní kurzu prvej pomoci v časovom intervale 30 minút sa premiestňovali žiaci na multifunkčné ihrisko. Tam na nich čakala dopravná výchova pod vedením Bc. Eduarda Novotníka a civilná ochrana pod vedením Bc. Petra Kročka.
Žiaci sa striedali na stanovištiach. Po absolvovaní: Prvej pomoci, dopravnej výchovy a civilnej obrany boli pre žiakov pripravené športové hry:
- skok cez švihadlo.
- kop na bránku cez prekážky ( žiaci museli obehnúť 4 kolíky tak, aby nestratili loptu ).
- beh na 50 metrov.
- hod kriketovou loptičkou.
- volejbal a futbal.

Po ukončení hier bolo vyhodnotené cvičenie, žiakom sa poďakovalo za disciplinovanosť a boli odmenení sladkou odmenou.
Bc. P. Kročko

Počet zobrazení: 2285


Aktuality

Cesta za Ježišom

08. 12. 2023 - Žiaci našej školy pred pár dňami zažili jedinečné putovanie. Viedli ich indície, ktoré ich nasmerovali vždy na jedno ...  >> čítaj viac

Imatrikulácia 2023

03. 12. 2023 - Hoci slovu IMATRIKULÁCIA nerozumejú, tomu, čo sa u nás dialo minulý štvrtok rozumeli na sto percent. Kto? No predsa p...  >> čítaj viac

Odmena za novembrovú dochádzku

30. 11. 2023 - Odmena s pridanou hodnotou Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia je už dlho tým naj balzamom na dušu. To ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Cesta za Ježišom

Mikulášske tematické vyučovanie v 1. A

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7