Aktualita: Projektový deň vol.4

Dátum zverejnenia: 22. 02. 2024
Popis:
Rodinný rozpočet v 3.A triede

Rodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financií však ide ak sa naučíme základné pravidlá. Cit pre tvorbu rodinného rozpočtu by sa v nás mal začať formovať už pred založením vlastnej rodiny. Dôležitú rolu hrá finančná gramotnosť a samotný prístup k peniazom. Táto téma sa prelínala celým našim projektovým dňom, na každej vyučovacej hodine, v každej triede. 
V tretej triede sme si formou brainstormingu najprv vysvetlili čo sú príjmy a výdavky. Žiaci si pochopenie výrazov mohli hneď vyskúšať formou hry. Na zem sme položili švihadlo, ktoré rozdeľovalo priestor na dve polovice. Jedna polovica boli Príjmy-P a druhá polovica boli Výdavky - V. Pri vymenovávaní istých výrazov, ako: výplata, platba za elektrinu, vreckové, dane,...sa mali žiaci postaviť na správnu stranu švihadla, podľa toho či to bol príjem, alebo výdavok.  Po tejto aktivite nasledovala činnosť trochu oddychovejšia. Žiaci mali na výkres výtvarne znázorniť príjmy a výdavky. Ako sa im to podarilo posúďte sami v galérii.

Štvrtáci mali úlohu trochu zložitejšiu. Predstavila som im štvorčlennú rodinu, ktorá si vypracovala plán  príjmov a výdavkov na daný mesiac. Žiaci mali najprv vypísať z textu dôležité údaje, s ktorými budú pracovať. Potom  z textu vypísali do tabuľky položku po položke: plánované príjmy, výdavky, úsporu a tiež skutočné príjmy, výdavky. Keď sa im to podarilo, ďalšou úlohou bolo vypočítať skutočné príjmy a výdavky. Po porovnaní plánovaných príjmov a výdavkov so skutočnosťou, sa žiaci pokúsili okomentovať vzniknutý rozdiel medzi plánom a skutočnosťou. Zapojili svoju fantáziu, prečo rodine zostalo iba 35 €  /napr. nerátali so zubárom, alebo ako rodina chceli ísť na výlet, ktorý si nenaplánovali a navýšili sa im aj výdavky na benzín, alebo nerátali s opravou kosačky a návštevou veterinára či reštaurácie,.../

Projektový deň dopadol vynikajúco a verím, že vedomosti ktoré získali využijú aj v reálnom živote.

K.Klimeková
Počet zobrazení: 318


Aktuality

Medzinárodný deň Rómov

10. 04. 2024 - V 1. A sme tento významný deň oslávili  hudbou, spevom a tancom. V prváckej triede sa vystriedali všetci žiaci a spol...  >> čítaj viac

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

08. 04. 2024 - Štvrtok štvrtého štvrtý štvrtáci po štvrtej hodine vyrazili k iným štvrtákom... Tento malý výlet nebol len o v...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

05. 04. 2024 - ,,Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach. Každá doktrína r...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Medzinárodný deň Rómov

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7