Aktualita: Turnaj v streľbe zo vzduchovky

Dátum zverejnenia: 30. 04. 2013
Popis:
Základná škola v Muránskej Dlhej Lúke v spolupráci z materskou školou zorganizovali pre žiakov základnej školy turnaj v streľbe zo vzduchovky. Akcia bola dlhodobo a dôkladne plánovaná a zrealizovaná dňa 30.04.2013. Organizáciou boli poverení pedagogickí asistenti Bc. Peter Kročko a Bc. Eduard Novotník.
Utorok, čas 8.00 hod. Príchod asistentov do budovy obecného úradu, odkiaľ si zapožičali štyri kusy vzduchových zbraní, terče a „broky“. Po vyzdvihnutí pomôcok sa premiestnili do areálu materskej školy, kde ich čakala pani riaditeľka. Pre žiakov boli pripravené štyri stanoviská, kde si každý žiak vyskúšal streľbu na cieľ, v našom prípade kruhový terč s hodnotami 1 až 10 bodov, pri čom 10 bodov bol maximálny počet.
Priebeh :
9.00 hod. Príchod prvej skupiny/triedy žiakov. Bc. Peter Kročko zahájil turnaj, privítal a poďakoval pani riaditeľke materskej školy za spoluprácu. Po zahájení nasledovalo poučenie o bezpečnosti pri manipulácii so vzduchovou puškou a priebehu streľby. Každý účastník mal tri pokusy zasiahnuť terč. Maximálny počet získaných bodov bol 30 bodov. Po dostrieľaní mali žiaci pripravené občerstvenie. V ďalšom kroku nasledovalo vyhodnotenie strelcov pre jednotlivé skupiny podľa toho, v akom poradí prichádzali. Turnaj pokračoval až do chvíle, pokiaľ sa nevystriedali všetky triedy.
12.00 hod. Ukončenie turnaja a vyhlásenie výsledkov spojené zo sladkým odmeňovaním. V nasledujúcej tabuľke č.1 vyhodnocujeme najúspešnejších strelcov školy.
Tabuľka č.1:
Najúspešnejší strelci turnaja:

1. miesto Ján Grlák Prvý ročník 15 /30
2. miesto Zuzana Grláková Tretí ročník 14/30
3. miesto Alex Muška Štvrtý ročník 11/30

Tabuľka najúspešnejších strelcov jednotlivých tried:

Po absolvovaní streľby všetkých žiakov nasledovala „ súťaž učiteľov v streľbe zo vzduchovky“. V tabuľke č.2 uvádzame výsledky .

1. miesto Mgr. Klementína Homolová 27/30
2. miesto Bc. Peter Kročko 26/30
3. miesto Mgr. Monika Podolinská 24/30

Vyhodnotenie:
Turnaj dopadol nad naše očakávania a určite si ho zopakujeme v ďalšom školskom roku, prípadne zaradíme streľbu zo vzduchovky do každoročnej akcie organizovanej školou s názvom „OČAP“ ( ochrana prírody a človeka ). Pre žiakov priniesol možnosť vyskúšať si niečo nové, nepoznané. U niektorých žiakov na chvíľočku zavládla neistota a strach, ale pri pomyslení na akčné filmy a svojich filmových hrdinov, na ne zabudli a s radosťou sa pustili do streľby.
Bc. P. Kročko

Počet zobrazení: 1923


Aktuality

Adoptovali sme si úľ

25. 10. 2021 - Nie sami, ale vďaka našej dlhoročnej priateľke. Nie prázdny, ale s jednou včeľou rodinkou. Nie tu, ale v neďalekej ob...  >> čítaj viac

Mesiac úcty k starším

23. 10. 2021 - Milí naši starkí, mesiac október patrí Vám. Ste pre nás nefalšovaným obohate...  >> čítaj viac

Eko dni - Jeseň

20. 10. 2021 - Aktivita s desaťročnou tradíciou. Environmentálna, vzdelávacia aj hravá. Kúsok živej prírody, kúsok neživej, veľký ku...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Deň jablka

Hravá geometria

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9