Aktualita: Eko dni - jar

Dátum zverejnenia: 28. 04. 2013
Popis:
V školskom roku 2012/2013 sa v rámci Eko dní Jar realizovali v ZŠ Muránska Dlhá Lúka nasledujúce aktivity:
- poskytovanie informácií deťom o ochrane prírody a životného prostredia
- diskusie s triednymi učiteľmi
- náučné vychádzky do prírody
- praktické činnosti – výroba diel z prírodného materiálu
- výzdoba priestorov školy, individuálne jednotlivých tried školy
- výsev plodovej zeleniny do črepníkov
- výsadba byliniek, letničiek a trvaliek do školskej skalky
- presádzanie izbových kvetov zdobiacich priestory školy
Pani riaditeľka Mgr. Monika Podolinská realizovala Eko dni so svojou IV. triedou prostredníctvom úpravy školskej skalky, kde s deťmi vysadili bylinky a kvietky. Zároveň presadili všetky izbové rastliny na chodbách, v triedach školy a v knižnici. V priebehu školského roka bude úlohou detí priebežne sa starať o vysadené rastlinky (polievanie, vytrhávanie buriny...). Žiakom v priebehu tejto aktivity vysvetlila význam ekologického pestovania plodín a význam ochrany životného prostredia. Aktivite predchádzalo zabezpečenie vhodných rastlín, semienok, črepníkov a zeminy.
V II. triede organizovala Eko dni triedna učiteľka Mgr. Ľubica Hrivnáková. S deťmi realizovala niekoľko náučných vychádzok do prírody, v priebehu ktorých deti zbierali prírodný materiál (konáriky, listy, kôru stromov, rôzne rastlinky a kamienky). Tento neskôr použilo pri praktickej aktivite v triede. Zároveň deti dostali základné informácie o tom, čo je to ekológia a ochrana životného prostredia, prečo je také potrebné prírodu chrániť. Počas samotných Eko dní potom deti v triede vyrábali „vlastné“ stromy z nazbieraného prírodného materiálu, ktorý lepili na výkres. Svoj strom si každé dieťa pomenovalo a všetky dostali čestné miesto na nástenkách triedy.
Asistent Bc. Eduard Novotník realizoval Eko aktivity s niekoľkými žiakmi z rôznych tried. S dvoma skupinkami detí organizoval dve rôzne aktivity. Prvou bola úprava školskej skalky spolu s pani riaditeľkou a jej triedou. Ďalej čistenie školského dvora so žiakmi III. triedy a ich triednou učiteľkou. Druhou aktivitou bolo maľovanie na kamene v priestoroch školského dvora s vybranou skupinou žiakov. Aktivite predchádzalo zbieranie kameňov rôznej veľkosti a tvarov práve počas čistenia okolia. Deti maľovali temperovými farbami a aktivita im priniesla nie len radosť, ale hotové „výrobky“ tiež skrášlili školský dvor.
Mgr. Ľubica Hrivnáková

Počet zobrazení: 2065


Aktuality

Adoptovali sme si úľ

25. 10. 2021 - Nie sami, ale vďaka našej dlhoročnej priateľke. Nie prázdny, ale s jednou včeľou rodinkou. Nie tu, ale v neďalekej ob...  >> čítaj viac

Mesiac úcty k starším

23. 10. 2021 - Milí naši starkí, mesiac október patrí Vám. Ste pre nás nefalšovaným obohate...  >> čítaj viac

Eko dni - Jeseň

20. 10. 2021 - Aktivita s desaťročnou tradíciou. Environmentálna, vzdelávacia aj hravá. Kúsok živej prírody, kúsok neživej, veľký ku...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Deň jablka

Hravá geometria

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9