Aktualita: Multidisciplinárne pracovné stretnutie

Dátum zverejnenia: 28. 09. 2022
Popis:
Ako koordinátorka prevencie som sa zúčastnila multudisciplinárneho
pracovného stretnutia v okrese Revúca, k problematike násilia na deťoch.
Jeho organizátorkou bola Ing. Janka Švecová, koordinátorka ochrany detí
pred násilím pre územný obvod ÚPSVR Revúca.
Témy stretnutia:
- Rovesnícke násilie v školskom prostredí – šikana, kyberšikana
- Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
- Práca so žiakmi s poruchami správania
Z informácií p. prokurátora JUDr. Daniela Prča a následnej diskusie boli
identifikované systémové nedostatky a navrhnuté isté riešenia.

Monika Štromajerová

Počet zobrazení: 277


Aktuality

Projektový deň vol.4

22. 02. 2024 - Rodinný rozpočet v 3.A triedeRodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financi...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 3

20. 02. 2024 - Téma rodinného rozpočtu nás sprevádzala počas celého dňa v rôznych hrách a aktivitách, kde sa mali žiaci možnosť zamý...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 2

15. 02. 2024 - Projektový deň  v 1. ACelý deň sme sa so žiakmi venovali danej téme.  My prváci sme začali na čítaní rozprávaní...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň vol.4

Projektový deň vol. 3

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7