Aktualita: Multidisciplinárne pracovné stretnutie

Dátum zverejnenia: 28. 09. 2022
Popis:
Ako koordinátorka prevencie som sa zúčastnila multudisciplinárneho
pracovného stretnutia v okrese Revúca, k problematike násilia na deťoch.
Jeho organizátorkou bola Ing. Janka Švecová, koordinátorka ochrany detí
pred násilím pre územný obvod ÚPSVR Revúca.
Témy stretnutia:
- Rovesnícke násilie v školskom prostredí – šikana, kyberšikana
- Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
- Práca so žiakmi s poruchami správania
Z informácií p. prokurátora JUDr. Daniela Prča a následnej diskusie boli
identifikované systémové nedostatky a navrhnuté isté riešenia.

Monika Štromajerová

Počet zobrazení: 350


Aktuality

...a sú tu prázdniny

28. 06. 2024 - Milí naši žiaci, ďakujeme vám za vašu celoročnú prácu. Aj za to, že ste chodili do školy radi. Za vašu otvoren...  >> čítaj viac

Školská konferencia

27. 06. 2024 - Máme za sebou našu prvú Školskú konferenciu zameranú na prezentovanie a reflexiu projektových dní. So všetkou vážnosť...  >> čítaj viac

Návšteva Múzea Prvého slovenského gymnázia

23. 06. 2024 - ...slovo keramika už určite niekedy vo svojom detskom mikrosvete počuli. No o tom, čo to znamená, sa podrobnejšie doz...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Prázdninový teambuilding

Triedime a maľujeme

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7