Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie - hodnotenie

Dátum zverejnenia: 07. 12. 2021
Popis:
Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Muránska Dlhá Lúka 321,
050 01 Muránska Dlhá Lúka uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Druh programu vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Názov programu: Prevencia sociálno-patologických javov - šikanovanie
Termín/trvanie: 22.11.2021 a 29.11.2021
Rozsah v hodinách: 5 h.

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku

Výsledok hodnotenia

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  9 osôb

Hodnotenie uskutočneného vzdelávania podľa škály pre hodnotenie: 
5 - úplne súhlasím
4 - súhlasím
3 - ani súhlasím, ani nesúhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím

Hodnotená oblasť                                                                              1          2          3          4          5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.                                                 0          0          0          2          7
Na vzdelávaní som sa cítil dobre.                                                        0          0          0          2          7
Program splnil to, čo bolo sľúbené.                                                      0          0          0          1          8
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.                                 0          0          0          3          6
Lektor bol veľmi dobre pripravený.                                                       0          0          0          1          8
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách                          0          0          0          1          8
Mali sme k dispozícii podporné materiály.                                            0          0          0          4          5
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.    0          0          0          2          7
Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedag. praxi.     0          0          0          3          6
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita
mojej pedagogickej praxe.                                                                    0          0          0          3          6

Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok:

- Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky
- Ako efektívne socializovať(adaptovať) deti v kolektíve
- Finančná gramotnosť


Počet zobrazení: 389


Aktuality

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácií

21. 03. 2023 - O 21. marci sme sa so žiakmi rozprávali a diskutovali ako o dni boja proti rasovej diskriminácií. Tento pojem im na...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň šťastia

21. 03. 2023 - Dnes sme si so žiakmi našej školy pripomenuli „Medzinárodný deň šťastia.“ Triedne učiteľky sa v triedach ...  >> čítaj viac

Ďalší rozprávkový deň v 1.A. FARMA

20. 03. 2023 - Tento krát sme si na rozprávkovom dni čítali príbeh o farme. Tento príbeh bol veľmi zaujímavý tým, že podľa daného pr...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Zbierka Hodina deťom

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácií

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7