Aktualita: Nulťácka Letná škola

Dátum zverejnenia: 22. 07. 2021
Popis:

Letná škola v 0.A

1.deň – Dopravná výchova

Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Žiaci sa v tento deň oboznámili s dopravnými prostriedkami, s pravidlami cestnej premávky,  dopravnými značkami.  Dozvedeli sa,  čo je semafor a ako sa správajú chodci  v rámci cestnej premávky. Naučili sa aká musí byť výbava bicykla a boli upozornení na potrebu používania reflexných a ochranných prvkov, keď chce byť cyklista účastníkom cestnej premávky. Hlavnými metódami poznávania  boli didaktická hra, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí. Žiaci sa s pravidlami oboznámili pomocou prezentácie, neskôr si vymaľovali omaľovánky, vyrobili pexeso zo značiek. Svoje vedomosti si overili na počítači a napokon sme sa zahrali didaktické hry na ihrisku v blízkosti školy.

2.deň – Prírodovedno-enviromentálna výchova

Je piatok. Žiaci stoja nastúpení pred školou a nevedia sa dočkať, kedy už príde autobus. Autobus, ktorý nás odvezie na Sysliu lúku. Sú napätí, nedočkaví a trošku aj zvedaví. „Ako sa autobus pred školou otočí? Nebude mi v autobuse zle? Pôjdeme ďaleko? Kedy sa vrátime?“, otázky detí. Priznanie jedného žiaka: „Ja som ešte autobusom necestoval.“ Opakujeme si pravidlá slušného správania sa v autobuse, presun na Sysliu lúku po ceste, ako sa správame v prírode. A už je tu autobus. Žiaci nastúpili a všetky dohodnuté pravidlá splnili bez väčších problémov. Presun na Sysliu lúku tiež zvládli vynikajúco. Pekne zvládli pravidlá cestnej premávky a správanie sa chodcov na cestnej komunikácii. Ešte pár krokov a už vidíme sysle a somáre. Spočiatku sa ich žiaci obávajú, ale po chvíli sa s nimi skamarátia a už nie je problém ich nakŕmiť mrkvičkou a piškótkami, ktoré sme si do batohov pribalili. Spoznávaním prírody a prírodného bohatstva v našom okolí sme strávili veľmi pekné dopoludnie. Cestou späť k autobusu sme objavili ešte jednu peknú atrakciu v našom okolí. Boli to cvičené vtáky. Žiaci sa s nimi mohli oboznámiť a aj ich pohladiť. Po návrate do školy sme si zrekapitulovali, čo všetko sme videli, čo sme sa dozvedeli a nové naučili. Žiaci si zážitok z dnešného dňa aj nakreslili a vytvorili si puzzle s námetom sysľa.

3.deň – Pracovná výchova

Voda je najdôležitejšia látka v prírode. Bez vody by neprežili rastliny ani živočíchy. Voda tvorí viac ako 50% ľudského tela. Dehydrovaní ľudia pociťujú únavu, trpia závratmi. Ako prvé zlyhávajú obličky a tak sa začnú rozpútavať toxické procesy. Je dôležité, aby sme dbali o pravidelný pitný režim a mali pri sebe vždy fľašu s vodou. Deň sme začali základnými informáciami, ktoré treba dodržiavať v týchto teplých dňoch. Neskôr sme si ozrejmili kolobeh vody v prírode. Keďže deň bol zameraný na pracovnú výchovu, čo tak si vyrobiť akvárium? Od nápadu nebolo ďaleko k realizácii. Všetky potrebné veci k jeho výrobe sme našli v skrini. Podarilo sa nám. Čo poviete? Po práci si žiaci zaslúžili potrebný oddych na hojdačkách a preliezačkách v areáli školy.

4. deň – Zdravie a zdravý životný štýl

Zdravá výživa je nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu. Základnou podmienkou pri realizácii zdravej výživy je striedmosť v jedení, čo znamená odporučenie kontroly požívanej potravy z hľadiska jej množstva. So žiakmi sme si vytvorili pyramídu zdravej výživy. Naučili sme sa ako stolujeme, ako si pripravíme stôl k stolovaniu, učili sme sa dodržiavať hygienické návyky pred jedením, ako sa správame v reštaurácii. Žiaci nakreslili jedlá, ktoré im chutia a odôvodnili prečo. Neskôr sme si pripravili ovocno-želatínové poháre. A samozrejme nezabudli sme ani na poriadnu vychádzku a pobyt v prírode.

5.deň – Športová výchova

Keďže sa predchádzajúci deň niesol v duchu zdravia a zdravého životného štýlu, posledný deň letnej školy bol zameraný na telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť a športové činnosti pohybového režimu. Deň sme začali pozvoľne – skladaním puzzle, ukladaním písmeniek a čísel do vhodných otvorov, riadeným rozhovorom na témy pohybových aktivít a športu. Neskôr žiaci vyfarbovali omaľovánky a zvyšok dňa strávili v prírode rôznymi pohybovými aktivitami – loptové hry, vozenie sa na motokárach, hranie rôznych pohybových hier. Záver dňa a aj celého týždňa sme uzavreli vyhodnotením jednotlivých aktivít. Žiaci dostali certifikáty o absolvovaní „Letnej školy“ a samozrejme nezabudli sme ani na odmenu za jej absolvovanie v podobe plyšovej hračky, ktorú si každý jeden žiak mohol vybrať.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať zriaďovateľovi školy za vytvorenie vhodných podmienok na realizáciu „Letnej školy, či už zabezpečenie teplej stravy pre účastníkov, ale aj za financovanie autobusovej dopravy na Sysliu lúku.

Mgr. V. Bardoňová

Počet zobrazení: 753


Aktuality

Výberové konanie - sociálny pedagóg

13. 06. 2024 - Obec Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Muránska Dlhá Lúka vyhlasuje výberové konanie...  >> čítaj viac

Beseda a včelách

11. 06. 2024 - 06.06.2024 sa konala v našej škole beseda o včelách. Málokedy si uvedomujeme, že včely sú pre náš život veľmi dôležit...  >> čítaj viac

Deň najlepších priateľov

09. 06. 2024 - Spoločne so žiakmi sme si pripomenuli „Deň najlepších priateľov“ aktivitami,  spevom a tancom. V príbehu ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Beseda a včelách

Ocenenie

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7