Aktualita: Učenie po novom

Dátum zverejnenia: 07. 09. 2020
Popis:
Nový školský rok nám priniesol niečo úplne iné, na čo sme boli zvyknutí. Žiaci nielen u nás, ale na celom Slovensku zasadli po takmer 6 mesiacoch do svojich lavíc. Žiaci, ktorí nestihli prebrať učivo predchádzajúceho ročníka a predsa postúpili do toho ďalšieho. Každý z nás sa s tým musel vyrovnať po svojom. Presnejšie povedané, prispôsobiť svoje učenie tým svojim žiakom.
Napríklad my, žiaci 2. A triedy, sme si po pár dňoch uvedomili, že to nebude vôbec ľahké a že musíme niečo vymyslieť. Učenie po novom. Jeho súčasťou budú nielen iné metódy a formy práce, no našou novou každodennou učebňou bude aj priestor mimo školy. Chodník, parkovisko pri škole, vyvýšené záhony plné kvitnúcich kvetov alebo lúka nad školou. A že naše hodiny nebudú o izolovanom učení Matematiky, Slovenského jazyka či Prvouky. My si všetky tieto naše hlavné predmety prepájame.
A ako vyzerá naša vyučovacie hodina? Prečítame si príbeh o tete upratovačke a rozhadzovačoch. Povieme si prvky reálne a fantazijné, no zameriame sa predovšetkým na smeti. Sadneme si na koberec a zopakujeme si, čo triedime, ako triedime a prečo to robíme. Ideme von a vyzbierame okolo školy odpadky, ktoré správne vhodíme do na ne určenej nádoby. Potom si zvolíme hlavnú zapisovateľku, a hľadáme konkrétne predmety v určenom počte. Zapisovateľka to s našou spoločnou pomocou zapíše, iný žiak skontroluje, či sme sa náhodou nepomýlili. Po návrate do triedy si slová napíšeme na tabuľu, prečítame a prepíšeme do zošita. A ak zvýši čas, nakreslíme si niečo z toho, čo sme robili.
Nie je to ľahké, no každý deň skúšame niečo iné, nové, zaujímavé. Učenie po novom nás baví.
M. Podolinská


Počet zobrazení: 934


Aktuality

Medzinárodný deň Rómov

10. 04. 2024 - V 1. A sme tento významný deň oslávili  hudbou, spevom a tancom. V prváckej triede sa vystriedali všetci žiaci a spol...  >> čítaj viac

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

08. 04. 2024 - Štvrtok štvrtého štvrtý štvrtáci po štvrtej hodine vyrazili k iným štvrtákom... Tento malý výlet nebol len o v...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

05. 04. 2024 - ,,Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach. Každá doktrína r...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Medzinárodný deň Rómov

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7