Projekty

Poznaj sám seba a svoje okolie

 

Cieľom projektu  je prekročiť pomyslenú hranicu medzi známym a neznámym, medzi marginalizovaným a centralizovaným a sprostredkovať osobnú skúsenosť s realitou.

Veci, ktoré iným pripadajú presne tak výnimočné ako nám samozrejmé. Veci, ktoré zažívajú mnohé deti so svojimi rodičmi od malička. Nie nevyhnutné pre ľudskú existenciu, ale bežné vo väčšinovom svete. Pre našich žiakov tak vzdialené, ako pre nás cesta na Mesiac.

Vždy sme sa vymykali z bežného priemeru škôl, ktoré vzdelávajú rómskych žiakov. Zážitok je u nás na prvom mieste. Niekedy nestačí o veciach len hovoriť, treba ich zažiť. A po čom túžia naši žiaci? Spoločne so žiakmi sme zostavili rebríček 8 vecí, ktoré by mali zažiť, kým z našej školy odídu a stanú sa našimi bývalými.

 

Chcú zažiť:

1. Jazdu vlakom – zažiť cestu dopravným prostriedkom, ktorí si pamätajú už len niektorí, zažiť pohodlné cestovanie vo vlaku, v ktorom sa môžu prejsť, v ktorom sú toalety, v ktorom je možné komunikovať so spolusediacimi, ktorý je pomalší ako autobus, a tak umožňuje výhľad do okolia. Využiť ponuku neďalekej Parnej zubačky na trase Tisovec - Zbojská, resp. ďalšie dve najbližšie vlakové stanice v Plešivci (smer Košice, Bratislava) a v Červenej Skale (smer Banská Bastrica – Bratislava).

 

2. Nechať sa obslúžiť v reštaurácii či cukrárni – Naša známa z Bratislavy, Rómka, nám raz rozprávala, že skôr, ako ju stihol čašník vyhodiť z reštaurácie, sa mu prihovorila po francúzsky a bol z toho paf, lebo si myslel, že je Francúzska. (v duchu si už určite pripravoval slová, ktorými ju chcel ponížiť.) Naše deti nenaučíme po francúzsky, ani nie sme schopní ich ochraňovať do konca života. No vieme ich naučiť sa v reštaurácii sa správať tak, aby odišli so vztýčenou hlavou. Návštevu cukrárne môžeme spojiť aj s iným podujatím – napr. Návšteva Prvého slovenského gymnázia, Športové súťaže v Revúcej, v Lubeníku a pod., Exkurzia do pekárne...

 

3. Nechať sa ostrihať v kaderníctve (resp. využiť inú zo služieb) – kaderníctva sú súčasťou služieb pre obyvateľov od nepamäti. Sú tak prirodzenou súčasťou nášho života, že nikomu nenapadne ich považovať za niečo nedostupné. Nie cenovo, lebo to nie je o peniazoch, ale o tom, že ani jedno dieťa z našej školy v ňom ešte nikdy nebolo. Dievčatá síce snívajú o práci kaderníčky, no nikdy vo svojom živote nijakú nevideli pri práci. A ja som našla Pani kaderníčku s veľkým „P“, ktorá svoje služby našim deťom poskytne bezplatne.

 

4. Naučiť sa praktickú zručnosť využiteľnú v budúcnosti – mimo vyučovania. Pre dievčatá pripadá do úvahy naučiť sa šiť ručne aj na šijacom stroji. Pre chlapcov ponúkame prácu s drevom – príprava, opracovanie, jednoduché technologické postupy, spájanie, lepenie a pod. Prepojiť to s praktickou ukážkou v krajčírskej či stolárskej dielni v najbližšom okolí.

 

5. Vidieť, ako sa pečie chlieb (resp. iný technologický postup) – vidieť celý postup, od vsypania múky a všetkých ingrediencií, miesenie, kysnutie, tvarovanie, až po samotné pečenie v pekárni, ale i doma. Naučiť sa vážiť si chlieb ako výsledok ťažkej a namáhavej práce. Veľkou pomôckou je domáca pekárnička, ktorú bežne používame. Aktivita aplikovateľná vo vyučovacích predmetoch (SJL – slohové postupy, MAT – slovné úlohy, PVC – práca s materiálom, ENV, VYV a pod.)

6. Navštíviť filmové či divadelné predstavenie – kultúra a umenie rozvíja ducha, ukazuje nám krásu. nemusí to byť len niečo materiálne, niekedy stačí slovo, obraz, svetlo. Žiakov nevzdelávame len teoreticky, nerozvíjame len ich kognitívnu časť osobnosti, ale aj emočnú stránku.

7. Navštíviť veľké mesto s veľkými obchodmi, s výťahom či eskalátorom – svet nekončí za hranicami našej obce, dokonca ani za hranicami okresu. Učiť sa o veľkých mestách, prezerať si ich na internete, a vidieť ich na vlastné oči sú diametrálne odlišné veci. Tak, ako nechceme, aby naši žiaci skončili svoj rozvoj ukončením povinnej školskej dochádzky v tunajšej osade, tak by sme im mali ukázať aj iný svet. Svet veľkých miest s veľkými obchodmi, s eskalátormi, s výškovými budovami. Lebo taká je realita, ktorej súčasťou by sa mali stať.

8. Stretnúť sa s významnou osobnosťou – nadviazať na dlhoročnú tradíciu pozývania osobností z rôznych oblastí – kultúry, umenia, sociálnej oblasti. V priebehu školského roka škola realizuje niekoľko podujatí, na ktoré ich môžeme pozvať. Pre našich žiakov je dôležité, aby videli a vedeli, že aj človek z marginalizovaného prostredia sa môže stať súčasťou mainstreamovej spoločnosti.

Osem vecí na päť rokov pre päť tried. Ani jedna z nich neznamená enormné finančné zaťaženie. Všetky sú pomerne ľahko realizovateľné v najbližšom okolí a okrem toho máme školské výlety a školy v prírode. Chce to len trošku fantázie a predstavivosti, ešte viac šikovnosti a vynaliezavosti a neskutočne veľa lásky, trpezlivosti a entuziazmu.

 

Vypracovala: Mgr. Monika Podolinská

 

 

 

Vyhodnotenie projektových aktivít za mesiac Október

Poznaj sám seba a svoje okolie

Realizácia: 1. – 31.10.2017

Októbrové aktivity:

  • práca s drevom – pílenie, vŕtanie, spájanie – Eko dni jeseň
  • pečenie chleba a placiek (bokeľa) – tradičná rómska kuchyňa – Európsky deň rodičov a škôl
  • návšteva Revúcej –Športové súťaže – Vybíjaná, Cezpoľný beh
  • stretnutie s osobnosťou – Maroš Balog (spisovateľ), Martin Staňo (moderátor) – Medzinárodný deň školských knižníc

Zapojenie: Do aktivity sa zapojili všetky ročníky školy.

Výstupy: Príspevok na stránke majgemer.sk, www.zsmdl.sk fotografie

 

 

Vyhodnotenie projektových aktivít za mesiac November

Poznaj sám seba a svoje okolie

Realizácia: 1. – 30.11.2017

Októbrové aktivity:

  • stretnutie s osobnosťou – Monika Smolová, operačná riaditeľka Nadácie Pontis a jej dcéra Kaja – toto stretnutie bolo pre žiakov výnimočné v tom, že – citujem: ... ale pomáhala nám aj malá Kajka. Kajka bola skutočne smelá, veselá a chcela sa s nami hrať. Asi prvýkrát sa s nami hral niekto, kto nás vôbec nevnímal ako Rómov.

Zapojenie: Do aktivity sa zapojili žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

Výstupy: Prvý skúšobný článok na náš projektový web v rámci projektu „Nestraťte sa na nete“, fotografie

 

Vyhodnotenie projektových aktivít za mesiac December

Poznaj sám seba a svoje okolie

 

Realizácia: 1. – 31.12.2017

Októbrové aktivity:

  • stretnutie s osobnosťou – hostia z „Predvianočnej večery“ – J. Orlovský, J, Kratochvíl, P. Lacko, M. Neupauer, J. Lunter, Á. Ravasz. O. C. Shaw a M. Bajaníková z Nadácie Pontis, ktoré nám priviezli vianočné darčeky pre žiakov našej školy
  • vidieť, ako sa pečie chlieb, varí kapustnica, vyrába gója, vianočné ozdoby i pečie vianočné pečivo – na „Predvianočnej večery“
  • návšteva filmového predstavenia – Mikulášska rozprávka v sále pri Obecnom úrade v Muránskej Dlhej Lúke

Zapojenie: Do aktivity sa zapojili všetci žiaci školy.

Výstupy: Príspevok na stránke majgemer.sk, www.zsmdl.sk fotografie

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Nezabudnuteľná cesta vlakom

09. 05. 2018 - Rada plním deťom sny. Niečo zvládnem sama, občas pomôžu priatelia. Tí moji najmenší, nulťáci, túžili po jazde vlakom. Ke...  >> čítaj viac

Majáles

02. 05. 2018 - Majáles Dňa 30. 04 . 2018 sa konalo v našej škole zábavné dopoludnie - majáles. Nahrádzalo vlastne februárový karnev...  >> čítaj viac

Lesnícke dni

24. 04. 2018 - Poučný, zábavný a pohodový – tri slová, ktoré presne vystihujú atmosféru dnešného dňa. Veľa zaujímavých aktivít pr...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Nezabudnuteľná cesta vlakom

Filmové predstavenie

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8