Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie

Dátum zverejnenia: 04. 09. 2022
Popis:

V zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

zverejňuje názov programu aktualizačného vzdelávania, ktoré poskytuje nasledovne:

Názov: Od integrácie k inklúzii

Hlavný cieľ: Vysvetliť základné teoretické pojmy týkajúce sa inklúzie, objasniť prepojenie inklúzie s legislatívnymi východiskami, prezentovať možnosti diagnostikovania úrovne klímy, postojov a vzťahov medzi členmi triedy/skupiny.

Čiastkové ciele:

1. Načrtnúť možnosti vytvárania pozitívnej klímy v triede/skupine a poskytnúť podnety na tvorbu a rozvíjanie inkluzívneho prostredia na úrovni triedy alebo skupiny.

2.  Realizovať otvorené hodiny na vzájomnú inšpiráciu.

Cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci školy

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Téma

Dotácia hodín


1.) Definícia pojmov – prezentácia a diskusia - prezenčne

2.) Inkluzívny model vzdelávania –  prezenčne

3.) Integrácia a inklúzia v praxi

4.) Klíma, kultúra, postoje a budovanie vzájomných vzťahov všetkých
aktérov  školy/školského zariadenia, triedy/skupiny
– diskusia, aktivity, hranie     rolí - prezenčne

5.) Tvorba metodiky – dištančne

4 h.

4 h.

4 h.4 h.

4 h.

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 20 hodín, z toho 16 hodín prezenčne a 4 hodiny dištančne.

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023
Termín:

05.09.2022 - 7 hodín - prezenčne
16.09.2022 - 3 hodiny - prezenčne
23.09.2022 - 3 hodiny - prezenčne
06.10.2022 - 3 hodiny - prezenčne

Tvorba metodiky - 4 hodiny - dištančne

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

-        80% účasť na prezenčnom vzdelávaní,

-        100% účasť na dištančnom vzdelávaní

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:

Garant programu: Mgr. Klementína Klimeková

Lektor vzdelávacieho programu: Mgr. Monika Podolinská

Počet zobrazení: 92


Aktuality

Čítanie rozprávok v 1. A

29. 09. 2022 - Piatok 23.9. sme si zo žiakmi prvého ročníka spravili projektový deň na tému rozprávky. Dnes to bola Snehulienka a se...  >> čítaj viac

Deň srdca 2022

29. 09. 2022 - Dnes sa naši prváci dozvedeli pre nich úplne novú správu. Zistili, že 29 september je označovaný za Svetový deň sr...  >> čítaj viac

Svetový deň mlieka v 4. A

28. 09. 2022 - ...dnes je oficiálne Svetový deň mlieka v školách, tak som pre tých mojich chcela pripraviť niečo netradičné. Niečo, ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Svetový deň mlieka v 4. A

Čítanie rozprávok v 1. A

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9