Aktualita: Medzinárodný deň školských knižníc

Dátum zverejnenia: 27. 10. 2018
Popis:
Zapojenie sa do aktuálneho ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice bolo spoločné rozhodnutie. Je to podujatie, ktoré má v našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. V prvom rade sme sa zamerali na to, čo, kde, ako a prečo chceme robiť. Rozhodli sme sa časť plánovaných aktivít zrealizovať počas dopoludňajšieho vyučovania, popoludňajšiu časť v teréne a opäť v škole.
Pre svojich spolužiakov sme si pripravili pracovný list z Matematiky. Obsahoval jednoduché príklady a slovné úlohy pre žiakov druhého až štvrtého ročníka a hlavnou postavou bolo „vajce, ktoré išlo na vandrovku.“ Vzápätí sa žiaci od svojich učiteliek dozvedeli, prečo práve vajce na vandrovke, prečo práve Dobšinského rozprávka, prečo práve Dobšinský. Žil a pôsobil neďaleko nás v Sirku, neskôr v Drienčanoch.
Po vyučovaní sme sa presunuli do miestneho Evanjelického kostola, a. v., kde sme s pánom J. Tóthom, poslancom obecného zastupiteľstva, strávili veľmi inšpiratívne popoludnie. Z knihy o Muránskej Dlhej Lúke som všetkým prítomným čítala o histórii školstva v našej obci, o aktívnom učiteľovi Ondrejovi Valachovi, ktorý sa v povojnových rokoch postaral o rozvoj cirkevnej školy, o vznik rôznych vzdelávacích spolkoch, vrátane čitateľského. Spolu so žiakmi nacvičoval rôzne divadelné hry, recitačné vystúpenia, besedy, ale aj rôzne výlety pre žiakov.
Po návrate do školy sme si prezreli autentický historický dokument. Žiaci maximálne využili svoju fantáziu a na krátky moment sa ocitli v období pred 100 rokmi. To, čo videli, ich zaujalo a pomohlo im pochopiť určité fakty. Spoločne sme si na internete vyhľadali informácie, čo všetko sa udialo v roku 1918.
Nezabudli sme ani na hodnotenie podujatia samotnými žiakmi. To, čo napísali, si môžete prečítať sami. Najčastejšie skloňovaným slovom bolo ZÁŽITOK.
M. Podolinská
Počet zobrazení: 598


Aktuality

Hodnotenie žiakov

30. 04. 2020 - Vedenie ZŠ Muránska Dlhá Lúka oznamuje rodičom a žiakom, že pedagogická rada rozhodla o hodnotení žiakov na konci školsk...  >> čítaj viac

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky

06. 03. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Muránska Dlhá Lúka s ...  >> čítaj viac

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky

13. 02. 2020 - Obec Muránska Dlhá Lúka vypisuje výberové konanie na miesto riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Muránska Dlhá Lúka s ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Učíme sa - po druhé

Učíme sa - po prvé

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 8