Aktualita: Deň ľudských práv - časť 3

Dátum zverejnenia: 14. 12. 2022
Popis:

10.decembra bol deň ľudských práv. Keďže tento deň vyšiel na sobotu tak sme si ľudské práva pripomenuli v stredu 14 decembra. Pre žiakov som si pripravila práva a povinnosti žiakov a učiteľov. Túto tému som si vybrala preto, lebo pre našich žiakov je veľmi dôležité neustále opakovať aké práva a povinnosti žiaci majú a aké práva majú učitelia. So žiakmi z jednotlivých tried sme sa v priebehu prestávok porozprávali o ich právach. Najprv si žiaci povedali čo si myslia o tom  čo je to právo je aké práva majú a potom som im ja porozprávala o ich školských právach. Povedali sme si, že najdôležitejšie práva žiakov sú : - právo na bezplatné vzdelávanie, právo na vlastný prístup ku vzdelávaniu, právo na bezplatné požičiavanie učebníc a učebnicových textov, právo na vlastný názor a podobne. Neskôr sme si povedali aj o právach učiteľov a to, že učitelia majú nasledovné práva: - právo na rešpekt od rodičov a žiakov, právo na pozornosť a aktivitu žiakov na vyučovacej hodine, právo na skúšanie, klasifikáciu a spôsob hodnotenia žiakov. To sú len niektoré práva, ktoré sme si spomenuli a podrobne sa o nich porozprávali. Táto téma bola pre žiakov zaujímavá lebo sa dozvedeli veľa vecí na ktoré majú právo nielen oni ale aj učitelia.

D. Šavlíková

Počet zobrazení: 273


Aktuality

Projektový deň v 4. A

26. 05. 2024 - Projektové dni sme si v našej škole odsúhlasili z viacerých dôvodov. Asi tým najdôležitejším pre nás  a pre našich ži...  >> čítaj viac

Projektový deň v 1. A

26. 05. 2024 - Opäť sme sa venovali netradičnému vzdelávaniu na danú tému „ Odpad okolo nás“. Začali sme rozprávk...  >> čítaj viac

Aktualizačné vzdelávanie

23. 05. 2024 - AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIEV zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagog...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň v 4. A

Projektový deň v 1. A

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7