Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie - hodnotenie

Dátum zverejnenia: 10. 11. 2022
Popis:
Hodnotenie - aktualizačné vzdelávanie


V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Základná škola Muránska Dlhá Lúka 321,
050 01 Muránska Dlhá Lúka uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Druh programu vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Názov programu: Od integrácie k inklúzii
Termín/trvanie: 05.09.2022 - 04.11.2022
Rozsah v hodinách: 20 h.

Hodnotenie prebehlo na základe hodnotiaceho hárku

Výsledok hodnotenia

Celkom zúčastnených účastníkov vzdelávania:  7 osôb

Hodnotenie uskutočneného vzdelávania podľa škály pre hodnotenie: 
5 - úplne súhlasím
4 - súhlasím
3 - ani súhlasím, ani nesúhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím

Hodnotená oblasť                                                                              1          2          3          4          5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.                                                 0          0          0          2          5
Na vzdelávaní som sa cítil dobre.                                                        0          0          0          0          7
Program splnil to, čo bolo sľúbené.                                                      0          0          0          0          7
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.                                 0          0          0          0          7
Lektor bol veľmi dobre pripravený.                                                       0          0          0          1          6
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách                          0          0          0          2          5
Mali sme k dispozícii podporné materiály.                                            0          0          0          2          5
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.    0          0          0          3          4
Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedag. praxi.     0          0          0          3          4
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita
mojej pedagogickej praxe.                                                                    0          0          0          4          3

Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok:

- Metódy a praktické využitie čitateľských a pisateľských zručností u žiaka
- Socializácia deti v kolektíve
- Kurikulum - hlavné ciele, ťažiskové súčasti reformy, formy vzdelávania
- Riešenie AV vo viachodinových blokoch v dopoludňajších hodináchPočet zobrazení: 45


Aktuality

Novembrová návšteva múzea v Revúcej

24. 11. 2022 - Dnešok bol o dobre v rôznych podobách. O vľúdnosti, nezištnej pomoci a prijatí. Pretože bez akejkoľvek sebaľútosti či...  >> čítaj viac

Svetový deň pozdravov

21. 11. 2022 - Dobrý deň, ahoj, čau, nazdar, sawas…. Počuli ste už o svetovom dni pozdravov? Tento deň sa osl...  >> čítaj viac

Slávnostná imatrikulácia

20. 11. 2022 - Pre žiakov našej školy sa tento slávnostný akt vždy spája s preskúšaním toho, čo sa noví prváci stihli naučiť, čo a a...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Novembrová návšteva múzea v Revúcej

Domáce násile

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7