Aktualita: Deň Zeme

Dátum zverejnenia: 23. 04. 2013
Popis:
Ak nemáš záujem pomôcť prírode,
nedávaj si tú námahu ničiť ju...


Deň Zeme je sviatok, ktorý má ľuďom zdôrazniť rôzne ekologické problémy a má ich upozorniť na životné prostredie. Je vhodnou príležitosťou na to, ako podnietiť verejnosť k aktivite a vzbudiť v nej záujem o globálne problémy našej planéty.
História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harvardovej univerzity Denisa Hayesa organizáciou série environmentálnych protestov a výukových programov s cieľom podporiť environmentálne hnutie v celom USA. Prvý Deň Zeme bol úspešný a v Spojených Štátoch viedol okrem iného aj k založeniu Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia a k prijatiu Zákona o čistote ovzdušia, Zákona o čistote vody a Zákona o ohrozených druhoch.
Počas tohto dňa sa organizujú akcie a podujatia, na ktorých účastníci väčšinou čistia mestá, obce, prírodu, vodné toky, organizujú diskusie o možných riešeniach a podobne.

Pri príležitosti dňa Zeme, prikladá ruku k dielu každoročne aj naša škola, a nebolo tomu inak ani tento rok. Aj naši žiaci prispeli k vyčisteniu a zveľadeniu svojho najbližšieho životného okolia. Už hneď ráno sa žiaci dohadovali, ktoré stanovište by bolo najskôr poupratovať, kde je najväčší neporiadok. Veľké upratovanie sa začalo hneď po prvej hodine. Obec nám zabezpečila náradie a vrecia na odpad i odvoz vyzbieraných odpadkov. Tým, že sa žiaci sami postarajú o skrášlenie svojho najbližšieho životného prostredia, budú mať väčšie úsilie si tieto priestory aj chrániť. Všetci žiaci pracovali s obrovským nadšením a s radosťou, a na srdiečku ich hrial pocit z dobre vykonanej práce.
Záverom by som chcela podotknúť, že aj malé ruky dokážu robiť veľké skutky!

Mgr. K. Homolová

Počet zobrazení: 1875


Aktuality

Adoptovali sme si úľ

25. 10. 2021 - Nie sami, ale vďaka našej dlhoročnej priateľke. Nie prázdny, ale s jednou včeľou rodinkou. Nie tu, ale v neďalekej ob...  >> čítaj viac

Mesiac úcty k starším

23. 10. 2021 - Milí naši starkí, mesiac október patrí Vám. Ste pre nás nefalšovaným obohate...  >> čítaj viac

Eko dni - Jeseň

20. 10. 2021 - Aktivita s desaťročnou tradíciou. Environmentálna, vzdelávacia aj hravá. Kúsok živej prírody, kúsok neživej, veľký ku...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Deň jablka

Hravá geometria

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9