Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie

Dátum zverejnenia: 04. 09. 2022
Popis:

V zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

zverejňuje názov programu aktualizačného vzdelávania, ktoré poskytuje nasledovne:

Názov: Od integrácie k inklúzii

Hlavný cieľ: Vysvetliť základné teoretické pojmy týkajúce sa inklúzie, objasniť prepojenie inklúzie s legislatívnymi východiskami, prezentovať možnosti diagnostikovania úrovne klímy, postojov a vzťahov medzi členmi triedy/skupiny.

Čiastkové ciele:

1. Načrtnúť možnosti vytvárania pozitívnej klímy v triede/skupine a poskytnúť podnety na tvorbu a rozvíjanie inkluzívneho prostredia na úrovni triedy alebo skupiny.

2.  Realizovať otvorené hodiny na vzájomnú inšpiráciu.

Cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci školy

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Téma

Dotácia hodín


1.) Definícia pojmov – prezentácia a diskusia - prezenčne

2.) Inkluzívny model vzdelávania –  prezenčne

3.) Integrácia a inklúzia v praxi

4.) Klíma, kultúra, postoje a budovanie vzájomných vzťahov všetkých
aktérov  školy/školského zariadenia, triedy/skupiny
– diskusia, aktivity, hranie     rolí - prezenčne

5.) Tvorba metodiky – dištančne

4 h.

4 h.

4 h.4 h.

4 h.

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 20 hodín, z toho 16 hodín prezenčne a 4 hodiny dištančne.

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023
Termín:

05.09.2022 - 4 hodín - prezenčne
16.09.2022 - 4 hodiny - prezenčne
23.09.2022 - 4 hodiny - prezenčne
14.10.2022 - 4 hodiny - prezenčne

Tvorba metodiky - 4 hodiny - dištančne

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

-        80% účasť na prezenčnom vzdelávaní,

-        100% účasť na dištančnom vzdelávaní

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:

Garant programu: Mgr. Klementína Klimeková

Lektor vzdelávacieho programu: Mgr. Monika Podolinská

Počet zobrazení: 370


Aktuality

Projektový deň vol.4

22. 02. 2024 - Rodinný rozpočet v 3.A triedeRodinný rozpočet a prosperita nebývajú vždy na jednej vlne. Spravovanie financi...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 3

20. 02. 2024 - Téma rodinného rozpočtu nás sprevádzala počas celého dňa v rôznych hrách a aktivitách, kde sa mali žiaci možnosť zamý...  >> čítaj viac

Projektový deň vol. 2

15. 02. 2024 - Projektový deň  v 1. ACelý deň sme sa so žiakmi venovali danej téme.  My prváci sme začali na čítaní rozprávaní...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Projektový deň vol.4

Projektový deň vol. 3

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7