Aktualita: Aktualizačné vzdelávanie

Dátum zverejnenia: 04. 09. 2022
Popis:

V zmysle § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ Muránska Dlhá Lúka 321

zverejňuje názov programu aktualizačného vzdelávania, ktoré poskytuje nasledovne:

Názov: Od integrácie k inklúzii

Hlavný cieľ: Vysvetliť základné teoretické pojmy týkajúce sa inklúzie, objasniť prepojenie inklúzie s legislatívnymi východiskami, prezentovať možnosti diagnostikovania úrovne klímy, postojov a vzťahov medzi členmi triedy/skupiny.

Čiastkové ciele:

1. Načrtnúť možnosti vytvárania pozitívnej klímy v triede/skupine a poskytnúť podnety na tvorbu a rozvíjanie inkluzívneho prostredia na úrovni triedy alebo skupiny.

2.  Realizovať otvorené hodiny na vzájomnú inšpiráciu.

Cieľová skupina – pedagogickí zamestnanci školy

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Téma

Dotácia hodín


1.) Definícia pojmov – prezentácia a diskusia - prezenčne

2.) Inkluzívny model vzdelávania –  prezenčne

3.) Integrácia a inklúzia v praxi

4.) Klíma, kultúra, postoje a budovanie vzájomných vzťahov všetkých
aktérov  školy/školského zariadenia, triedy/skupiny
– diskusia, aktivity, hranie     rolí - prezenčne

5.) Tvorba metodiky – dištančne

4 h.

4 h.

4 h.4 h.

4 h.

Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 20 hodín, z toho 16 hodín prezenčne a 4 hodiny dištančne.

Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2022/2023
Termín:

05.09.2022 - 4 hodín - prezenčne
16.09.2022 - 4 hodiny - prezenčne
23.09.2022 - 4 hodiny - prezenčne
14.10.2022 - 4 hodiny - prezenčne

Tvorba metodiky - 4 hodiny - dištančne

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

-        80% účasť na prezenčnom vzdelávaní,

-        100% účasť na dištančnom vzdelávaní

Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:

Garant programu: Mgr. Klementína Klimeková

Lektor vzdelávacieho programu: Mgr. Monika Podolinská

Počet zobrazení: 232


Aktuality

Knižná obývačka - deň štvrtý

31. 03. 2023 - Dnešok bol skutočne dôstojným zavŕšením celotýždňových aktivít. Už teraz viem, že tí moji nasadili latku dosť vysoko....  >> čítaj viac

Deň zápasu za ľudské práva

30. 03. 2023 - Medzi pamätnými dňami SR je 25. Marec označený ako deň zápasu za ľudsképráva. V tento deň si pr...  >> čítaj viac

Recitačná súťaž

30. 03. 2023 - Tak ako každý rok aj tento rok sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže.  Tento rok sa do súťaže zapoji...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Knižná obývačka - deň štvrtý

Prevencia - liečivé bylinky

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7