Aktualita: Pocitový chodník

Dátum zverejnenia: 30. 09. 2021
Popis:

Zameraním našej ZŠ je  podporovať u žiakov aj environmentálny spôsob životného štýlu. Využívame na to rozmanité formy zážitkového učenia tak, aby významne prispievali k dosiahnutiu pozitívnych zmien v chápaní, konaní a postojoch voči životnému prostrediu. Aktivity na pomoc a ochranu prírody sa prelínajú celým naším školským a mimoškolským životom. Zážitkové učenie pokladáme za najúčinnejšiu cestu k rozvíjaniu emocionality dieťaťa v prostredí základnej školy, preto bolo našim zámerom vytvoriť pocitový chodník využitím rôznych prírodnín. Pocitový chodník je ďalším prvkom, ktorým chceme obohatiť náš areál a dopriať našim deťom a ich rodičom nové zážitky. Umožniť im tak skúsiť aké pocity vyvoláva v človeku, keď sa bosý prejde po piesku,  alebo aký chladný je kameň, či ako vie drevo zohrievať. Chôdza po chodníku bude podporovať u detí zdravý životný štýl, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie, lebo chôdza po chodníku posilňuje aj svaly klenby chodidla, čo je významné v boji proti plochej nohe. Dôležitosť spojenia citu a poznatkov nám pomôže vyrovnať sa s požiadavkami na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme a rozvíjať si environmentálne cítenie. Pôsobením environmentálnej výchovy sa u dieťaťa rozvíja emocionálny vzťah k prírode, k zodpovednosti za svoje konanie, dokáže vnímať krásy prírody, rozvíja sa zmyslové vnímanie, motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia. Pocitovým chodníkom sme vytvorili oddychovo-náučnú zónu pre naše deti a ich rodičov, pre aktívny oddych spojený s prírodou, s jej poznávaním a tak nenásilne umožníme vytváranie základov zodpovedného vzťahu detí k životnému prostrediu.

K. KlimekováPočet zobrazení: 430


Aktuality

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácií

21. 03. 2023 - O 21. marci sme sa so žiakmi rozprávali a diskutovali ako o dni boja proti rasovej diskriminácií. Tento pojem im na...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň šťastia

21. 03. 2023 - Dnes sme si so žiakmi našej školy pripomenuli „Medzinárodný deň šťastia.“ Triedne učiteľky sa v triedach ...  >> čítaj viac

Ďalší rozprávkový deň v 1.A. FARMA

20. 03. 2023 - Tento krát sme si na rozprávkovom dni čítali príbeh o farme. Tento príbeh bol veľmi zaujímavý tým, že podľa daného pr...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Zbierka Hodina deťom

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácií

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7