Aktualita: Učenie po novom 3

Dátum zverejnenia: 11. 11. 2020
Popis:
Už dávnejšie sme pochopili, že učenie v prírode prináša minimálne rovnaký, ak nie efektívnejší spôsob učenia. Tému netreba dlho hľadať či vymýšľať. Pracujeme podľa toho, čo je potrebné upevniť, čo nové naučiť, objaviť, získať, čo pozorovať všetkými zmyslami, ako čo využiť a popritom všetkom spolupracovať. Takže budem konkrétna – ako teda môže vyzerať také naše učenie v exteriéri: Z geometrie sme sa zamerali na známe geometrické útvary, z matematického učiva to bolo počítanie do 20, z prvouky opisovanie jednotlivých prvkov krajiny, zo slovenského jazyka rozvíjanie slovnej zásoby. A, pre nás samozrejmé, bolo pracovanie s témou ochrany životného prostredia. No toto všetko sme realizovali cez obyčajnú starú detskú hru „Škôlka.“

Najprv sme našli vhodný nástroj na kreslenie do štrku. Nakreslili sme si obdĺžnikové lavice, na ktoré sme nosili daný počet odpadkov. Každý mal doniesť určité množstvo, no vydeliť z nich počet 10. Odpadky sme si rozdelili na papier, plasty, sklo a kov. Po tejto aktivite žiaci postupne do štrku vpisovali kruhy, trojuholníky a štvorce. Nadviazali sme na posledné spomenuté štvorce a spojením 6 menších, takmer rovnakých dielov sme vytvorili celok - hernú plochu hry Škôlka. Žiaci postupne hádzali kamienok na jednotlivé herné polia a skákali podľa vopred dohodnutých pravidiel. Pozorovali sme okolitú prírodu, opisovali lúky, pasienky, vrchy a druh lesa.

Týmto sme však neskončili. Ďalšie dve vyučovacie hodiny v triede sme dokázali využiť to, čo sme realizovali. Na hodine matematiky žiaci tvorili úlohy na sčítanie a odčítanie, a dnes sme na hodine slovenského jazyka zapisovali jednotlivé pojmy súvisiace s témou na tabuľu, neskôr použili vo vetách. Čerešničkou na torte bol dnešný brainstorming a básnička, ktorú vymysleli žiaci s takmer nulovou pomocou.

Ešte aj dnes, keď som im dala pokyn, aby na chvíľu zavreli oči a preniesli sa v spomienkach na ten deň, vedeli mi pomenovať, čo vidia/videli, čo robia/robili, ako sa im darí/darilo a čo sa im na tom všetkom páčilo/nepáčilo a vysvetliť prečo. Krásne jesenné počasie asi skončilo. No som presvedčená, že aj v nasledujúcich dňoch sa nám podarí prepojiť jednotlivé témy tak, aby boli pre žiakov čo najatraktívnejšie, ľahšie uchopiteľnejšie a tým aj zapamätateľnejšie.
M. Podolinská

Počet zobrazení: 942


Aktuality

Medzinárodný deň Rómov

10. 04. 2024 - V 1. A sme tento významný deň oslávili  hudbou, spevom a tancom. V prváckej triede sa vystriedali všetci žiaci a spol...  >> čítaj viac

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

08. 04. 2024 - Štvrtok štvrtého štvrtý štvrtáci po štvrtej hodine vyrazili k iným štvrtákom... Tento malý výlet nebol len o v...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

05. 04. 2024 - ,,Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnocenné v dôstojnosti a právach. Každá doktrína r...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Medzinárodný deň Rómov

Návšteva Evanjelického gymnázia v Tisovci

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 52
Počet pedagógov: 7