Aktualita: Týždeň modrého gombíka

Dátum zverejnenia: 22. 05. 2015
Popis:
„Deti deťom,“ takto znelo tohto ročné heslo Unicefu, pod ktorým sa organizovala celoslovenská zbierka modrého gombíka, zameraná na pomoc v krízovej situácií postihujúcej Nepál. Cieľom zbierky bola teda orientácia na rozvíjanie vzájomnej empatie, prosociálnosti, akceptácie, tolerancie, a to nielen medzi ľuďmi vo všeobecnosti, ale i medzi deťmi. Súčasne to bolo i zameranie pozornosti na oboznámenie ľudí i samotných detí s tým, čo sa v Nepále stalo, ako tamojšie deti trpia a ako veľmi im pomôže táto nezištná pomoc.
Aj naša zbierka sa uberala uvedeným smerom, priviesť ľudí k obojstrannej pomoci a rozvíjať u nich vyššie spomenuté pozitívne vlastnosti. To, čo sa nám podarilo vyzbierať, a čím môžeme prispieť a pomôcť tak obetiam zemetrasenia v Nepále, za to vďačíme dobrým ľuďom z Muránskej Dlhej Lúky, ktorí ochotne podporili zbierku modrého gombíka.
O tom, ako sa za vzájomnú pomoc rozhoreli detské srdcia našich žiakov, svedčí skutočnosť, že do zbierky úprimne prispeli i na úkor toho, že sa v ten deň možno vzdali obľúbeného keksíka. Deti sa zaujímali o to, čo sa v Nepále stalo a dokonca Romanko Grlák, žiak 3. ročníka svojim spolužiakom ochotne vysvetlil, prečo deti v Nepále potrebujú našu pomoc. Som rada, že i napriek zložitej dobe, v ktorej žijeme, majú v našej spoločnosti prevahu kladné hodnoty, lebo v takejto podobe ich potom dokážeme odovzdať i našim deťom.
Za pomoc pri organizovaní zbierky sa chcem poďakovať našej pani riaditeľke, a taktiež Slávkovi Podolinskému, ktorý mi ochotne pomohol pri realizácii tejto nezištnej pomoci.
Bc. S. Kovalčíková

Počet zobrazení: 1516


Aktuality

Gastronomický neformálny piatok

17. 09. 2021 - Budúci týždeň nás čaká už posledný, pätnásty v poradí. Projekt podporený Nadáciou Pontis/Nadačným fondom Slovenských ...  >> čítaj viac

Svetový deň čistého ovzdušia

15. 09. 2021 - „Vieš, mami, ale keď budeš dávať do pece staré handry alebo plasty, budeš tým znečisťovať ovzdušie!“...ta...  >> čítaj viac

Tretiaci v lese

15. 09. 2021 - ...sa nestratia. A nestratili ani mňa. Vedeli úplne presne, ktorou cestou ísť, kde je strmý úsek, kde vysoká tráva. P...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

ŠKD - I.oddelenie

Trochu iné písanie

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9