Aktualita: Cvičenie v prírode a Didaktické hry

Dátum zverejnenia: 11. 09. 2013
Popis:
Dňa 10.09.2013 zorganizovala Základná škola v Muránskej Dlhej Lúke pre svojich žiakov Cvičenie v prírode. Organizáciu mal na starosti Bc. Peter Kročko a Bc. Eduard Novotník. Cvičenia sa zúčastnili žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka.
V ranných hodinách pred opustením areálu školy bolo naplánované protipožiarne cvičenie, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci školy, čiže aj žiaci nultého ročníka. Požiarny poplach bol vyhlásený v čase 8.15 hod varovným signálom „horí“. Žiaci sa presunuli v sprievode triednych učiteľov pred budovu školy. Presun bol organizovaný, nevznikol chaos a žiaden žiak neostal v škole. Po ukončení protipožiarneho cvičenia sa žiaci vrátili do tried. V čase od 08.45 do 9.30hod prebiehal kurz prvej pomoci. V každej triede ho vykonával triedny učiteľ. Po absolvovaní kurzu prvej pomoci v časovom intervale 30 minút sa premiestňovali žiaci na multifunkčné ihrisko. Tam na nich čakala dopravná výchova pod vedením Bc. Eduarda Novotníka a civilná ochrana pod vedením Bc. Petra Kročka.
Žiaci sa striedali na stanovištiach. Po absolvovaní: Prvej pomoci, dopravnej výchovy a civilnej obrany boli pre žiakov pripravené športové hry:
- skok cez švihadlo.
- kop na bránku cez prekážky ( žiaci museli obehnúť 4 kolíky tak, aby nestratili loptu ).
- beh na 50 metrov.
- hod kriketovou loptičkou.
- volejbal a futbal.

Po ukončení hier bolo vyhodnotené cvičenie, žiakom sa poďakovalo za disciplinovanosť a boli odmenení sladkou odmenou.
Bc. P. Kročko

Počet zobrazení: 1287


Aktuality

Veda v škole a osade

05. 06. 2019 - ..a ono to začalo ako úplne obyčajný deň v jednej neobyčajnej škole. Najprv sme vytrhli jeden z ďalších zúbkov, potom ob...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň detí

01. 06. 2019 - Medzinárodný deň detí je z tých výnimočnejších dní. Nielen pre samotné deti, ale aj pre nás, dospelých, ktorí ho ...  >> čítaj viac

Tatry - školský výlet

01. 06. 2019 - Výlet do Tatier nebol len taký obyčajný výlet. Bol za odmenu, no aj ako moje poďakovanie štvrtákom. Moja projektová trie...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Hurá prázdniny

Plavecky vycvik

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8