Aktualita: Preukaz chodca a cyklistu

Dátum zverejnenia: 14. 05. 2013
Popis:
Pri ceste do práce, do školy, na nákupy, sa každý z nás stáva účastníkom cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov vzniku automobilizmu až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez primeraného poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky. Chodec a tiež začínajúci cyklista by mal povinne ovládať základné pravidlá cestnej premávky, napr.:
- chodec ako účastník cestnej komunikácie vie, že pri ceste bez chodníka chodia chodci vľavo, cez cestu prechádzame čo najkratšou cestou, poznajú dopravné značky, ktoré informujú o priechode alebo cestičke pre chodcov a i.
– odbočovanie s ukázaním paže v smere odbočenia, jazda so správnym osvetlením, poznať dopravné značky – STOP a Daj prednosť v jazde, Hlavná cesta, Svetelná signalizácia a iné. Základné zásady bezpečnej jazdy na bicykli:
- na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky, na cestách a chodníkoch pre cyklistov sa jazdí vpravo
- malý cyklista počas jazdy v meste aj mimo mesta používa ochrannú prilbu
- cyklisti jazdia jednotlivo za sebou a s dostatočným odstupom
Pod vedením koordinátorky dopravnej výchovy na našej škole, sme sa rozhodli overiť schopnosti našich žiakov práve dnes. Na pomoc sme si pozvali aj príslušníka polície Bc. J. Hrbála. Pomenovať správne dopravné prostriedky, či dopravné značky, ako správne prechádzať cez cestu, ako odbočuje cyklista a mnohé iné otázky museli žiaci 3. a 4. ročníka zvládnuť v dopravnom teste. Poskytnúť správne prvú pomoc je veľmi dôležité, a preto sme si overovali ich schopnosti aj zo zdravotnej prípravy. Teoretické znalosti sme si overili jazdou zručnosti a jazdou po cestnej komunikácii. Na záver všetkých čakalo prekvapenie. Za pomoci J. Hrbála mohli žiaci našej ZŠ zastavovať autá a pozorovať prácu príslušníka polície v praxi. Aby to bolo zaujímavejšie, žiaci sa obliekli do futbalových dresov školy. Naši žiaci – policajti dávali vodičom za priestupky žlté a červené karty. Za plynulú a správnu jazdu odovzdávali vodičom zelené karty. Iba dvaja vodiči dostali žlté – výstražné karty. Ostatní vodiči neurobili žiaden priestupok a všetky doklady mali v poriadku, to znamená, že obdržali od našich „futbalových policajtov“ zelené karty.
Žiaci, ktorí správne zodpovedali test z dopravnej a zdravotnej prípravy, alebo vedeli svoje teoretické vedomosti uplatniť aj praktickou ukážkou získali „Preukaz chodca a cyklistu“. Samozrejme že tento doklad chceli získať všetci, ale podarilo sa to len nasledujúcim žiakom:
4.ročník: Gitka Grláková, Barbora Pušková, Alex Muška a Nikola Ščuková.
3.ročník: Lucia Grláková a Zuzka Grláková
Gratulujeme!
K. Makróczyová


Počet zobrazení: 1478


Aktuality

Veda v škole a osade

05. 06. 2019 - ..a ono to začalo ako úplne obyčajný deň v jednej neobyčajnej škole. Najprv sme vytrhli jeden z ďalších zúbkov, potom ob...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň detí

01. 06. 2019 - Medzinárodný deň detí je z tých výnimočnejších dní. Nielen pre samotné deti, ale aj pre nás, dospelých, ktorí ho ...  >> čítaj viac

Tatry - školský výlet

01. 06. 2019 - Výlet do Tatier nebol len taký obyčajný výlet. Bol za odmenu, no aj ako moje poďakovanie štvrtákom. Moja projektová trie...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Hurá prázdniny

Plavecky vycvik

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8