Aktualita: Riaditeľské voľno

Dátum zverejnenia: 28. 10. 2020
Popis:
Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU, JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácií školského roka na školách poskytuje žiakom riaditeľka Základnej školy Muránska Dlhá Lúka so súhlasom zriaďovateľa z prevádzkových dôvodov

dňa 29. 10. 2020 /štvrtok/ riaditeľské voľno

Horeuvedený deň nebude v prevádzke ŠKD a nebude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.

Mgr. Klementína Klimeková riaditeľka ZŠ


Počet zobrazení: 183


Aktuality

Pokračovanie dištančného vzdelávania

26. 02. 2021 - Vedenie ZŠ oznamuje, že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie pokračuje naša škola od 01. marca 2021 v dištanč...  >> čítaj viac

Dištančné vzdelávanie pokračuje

22. 02. 2021 - Vedenie ZŠ v Muránskej Dlhej Lúke oznamuje, že vyučovanie od 22.2.2021 pokračuje pre všetky ročníky ZŠ dištančnou formou...  >> čítaj viac

OZNAM - Dištančné vzdelávanie

05. 02. 2021 - Vedenie Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke oznamuje, že od 8. februára 2021 zostáva škola naďalej zatvorená, ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Naše dištančné vzdelávanie

Vzdelávanie bez internetu

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9