Aktualita: Riaditeľské voľno

Dátum zverejnenia: 28. 10. 2020
Popis:
Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU, JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácií školského roka na školách poskytuje žiakom riaditeľka Základnej školy Muránska Dlhá Lúka so súhlasom zriaďovateľa z prevádzkových dôvodov

dňa 29. 10. 2020 /štvrtok/ riaditeľské voľno

Horeuvedený deň nebude v prevádzke ŠKD a nebude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.

Mgr. Klementína Klimeková riaditeľka ZŠ


Počet zobrazení: 74


Aktuality

Učenie po novom 4

24. 11. 2020 - Ako využiť zhotovenie kŕmidla pre vtáčiky Hlavný cieľ: Vytvoriť s využitím rôzneho prírodného a iného mater...  >> čítaj viac

Učenie po novom 3

11. 11. 2020 - Už dávnejšie sme pochopili, že učenie v prírode prináša minimálne rovnaký, ak nie efektívnejší spôsob učenia. Tému netre...  >> čítaj viac

Jesenné prázdniny

05. 11. 2020 - Riaditeľka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke Vám  oznamuje, že jesenné prázdniny sa uskutočnia v dňoch 6....  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Učenie po novom 4

Učenie po novom 3

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9