Aktualita: Človek vo sfére peňazí

Dátum zverejnenia: 11. 10. 2020
Popis:

Peniaze sú súčasťou každodenného života. Ľudia k nim majú rozdielny vzťah, niektorí ich zatracujú, pre iných sú najvyššou hodnotou. Nech je to akokoľvek, peniaze zohrávajú v živote každého jedného človeka dôležitú úlohu. Sú prostriedkom životných potrieb, istôt a v neposlednom rade slúžia aj na plnenie snov. Koľko človek potrebuje? Koľko je pre život dosť? Odpoveď na tieto otázky nie je jednoznačná. Každý potrebuje iné množstvo peňazí a každý im prisudzuje iné miesto v živote.
Peniaze sú všetko, čo slúži ako výmenný prostriedok alebo platidlo. Predstavujú univerzálny tovar, ktorý slúži predovšetkým na vyjadrovanie cien tovarov, na ich kúpu a predaj a na realizáciu rozličných platieb. V posledný septembrový týždeň na našej škole v jednotlivých triedach prebiehali aktivity spojené s témou peňazí.
Prvá aktivita sa niesla v duchu hráme sa na výmenný obchod „niečo za niečo“, kde vyučujúci vysvetlili žiakom podstatu výmenného obchodu. V ďalšej časti bola žiakom prečítaná rozprávka pod názvom „Ako starček menil, až kým nevymenil“. Po pozornom počúvaní rozprávky, žiaci vedeli určiť hlavnú myšlienku a odpovedať na otázky: Čo je cennejšie ako bohatstvo? Čo sa ti na správaní starčeka páčilo? Čo sa ti páčilo na správaní starkej? Menil starček zlato, ktoré dostal, výhodne? Svoje tvrdenia odôvodnili. Čo z vymenených vecí malo najväčšiu hodnotu? Ako by si pri výmene postupoval ty? Porozmýšľaj, čo by mohlo v rozprávke slúžiť ako platidlo pri výmennom obchode? Neskôr vyučujúci rozdali žiakom papier s obrázkami, kde mali doplniť / dokresliť /podľa toho, či už vedia písať/, aký iný predmet, ktorý vlastnia, alebo službu, ktorú dokážu urobiť, by poskytli/vymenili za vec na obrázku. Keď dokreslili, odprezentovali svoje návrhy. Pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka bola pripravená ďalšia aktivita. Na tabuľu si vypisovali príslovia a porekadlá, na ktoré si spomenuli a vysvetlili si ich význam. Cieľom tejto aktivity bolo porozumieť hodnote peňazí, poznať životné potreby a vedieť porovnať s finančnými hodnotami.
Neskôr sa žiaci oboznámili s peniazmi. Učili sa rozlišovať peniaze a ich hodnotu. Vysvetlili si pojem minca a bankovka, čo je zobrazené na lícnej a rubovej strane bankoviek. Dozvedeli sa, že na lícnej strane sú zobrazené okná a brány, ktoré sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Mosty, ktoré sú hlavným motívom na rubovej strane bankoviek, symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a zvyškom sveta. Na záver si vyrobili návrh svojej mince a bankovky.

Mgr. Viera Bardoňová, koordinátor finančnej gramotnosti

Počet zobrazení: 179


Aktuality

OZNAM - návrat do školy po vianočných prázdninách

05. 01. 2021 - Vážení rodičia, milí žiaci, prajeme Vám do nového roka veľa zdravia, sily, pokoja a trpezlivosti v tejto zložite...  >> čítaj viac

Na Luciu

14. 12. 2020 - " Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.” Dnes už asi málokto vie, že na Katarínu sa začínalo ...  >> čítaj viac

O Z N A M o prázdninách

14. 12. 2020 - Na základe Rozhodnutia ministra školstva z 11.12.2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 vo všetkých základ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Vianočné ikebany

Dar z Waldorfu

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Riaditeľ: Mgr. Klementína Klimeková
Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 60
Počet pedagógov: 9