Aktualita: Cvičenie v prírode

Dátum zverejnenia: 25. 06. 2018
Popis:
Dnes sme sa so žiakmi 3. A + 4. A zamerali na osvojenie si základov správneho pohybu v teréne, tak v organizovanej skupine, ako i jednotlivo. Naučili sme sa pozorovať a hodnotiť terén z hľadiska možnosti skrytia sa. Počas presunu na multifunkčné ihrisko žiaci udržiavali bez upozornenia svoje miesto v pochodovom útvare. V prípade vysvetľovania okolitej flóry vedeli rýchlo zaujať svoje miesto. Pri pohybe v teréne dbali na ochranu prírody: ticho sa správať, nepoškodzovať porasty a neničiť rastlinné kultúry. Žiakom sme vysvetľovali správnu orientáciu v teréne podľa prírodných znakov napríklad: stromy majú tmavšie zelenú farbu v okolí vodstva, mravce si stavajú vyššie mravenisko zo severnej strany a pod.
Rozvoj telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti preukázali žiaci v rôznych športových súťažiach v priestore ihriska. Žiaci súťažili v prekážkovom behu, v hode na cieľ i na diaľku, skok do diaľky z miesta a kop na bránku. Pred súťažou sme si spoločne zopakovali o dodržiavaní hygieny v rámci rôznych športových aktivít: športujeme bez žuvačiek, máme vhodnú obuv, hráme fair play.
Z chlapcov sa najviac darilo žiakovi 4. A triedy Marcelovi, ktorý vyhral v štyroch súťažiach z piatich / hod na cieľ i na diaľku, skok z miesta, prekážkový beh /. V disciplíne kop na bránku ho prekonal spolužiak Vojtech. Z dievčat bola najaktívnejšia Andrea, žiačka 4. A triedy, ktorá zvíťazila v dvoch disciplínach – hod na cieľ a skok z miesta. Najlepší čas v prekážkovom behu mala Rebeka, žiačka 4. A, V hode na diaľku si najdlhším hodom udržala prvú pozíciu žiačka 3. A triedy Romana. Najpresnejšie kopala do brány žiačka 3. A triedy Ivana. Nevyhrali len menovaní žiaci a žiačky. Vyhrali všetci, ktorí so športovým zápalom preukazovali svoje najlepšie športové zručnosti. Nevzdávali sa po prvom pokuse, ale súťažili ďalej lebo chceli vyhrať. Svojim spolužiakom, ktorí vyhrali nezávideli. Zablahoželi!
Za pomoc pri organizovaní športových disciplín ďakujem p. vychovávateľke Mgr. Lévešovej a p. vychovávateľovi Mgr. Kindisovi
Mgr. Katarína Makróczyová


Počet zobrazení: 188


Aktuality

Držíme spolu!

20. 11. 2018 - Dňa 19.11.2018 pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa žiaci 3.A a 4.A ZŠ v MDL zapojili ...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň školských knižníc

27. 10. 2018 - Zapojenie sa do aktuálneho ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice bolo spoločné rozhodnutie. Je t...  >> čítaj viac

EKO dni jeseň I

21. 10. 2018 - Jednou z tém tohtoročných Eko dní – jeseň bolo znižovanie odpadu a jeho následné separovanie. Robíme to už veľmi d...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Držíme spolu!

Imatrikulácia prvákov

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8