Aktualita: Karneval

Dátum zverejnenia: 28. 02. 2017
Popis:
Školské ráno, skoro také, ako každé iné. A predsa sa niečím líši. Žiaci prichádzajú a chodbou sa šíri hlasná vrava. Rozchádzajú sa do tried, dvere sa zatvárajú. Na chodbe počuť z tried tlmený hovor a zrazu veľký výkrik sprevádzaný smiechom a jasotom detí. Čo sa to deje?, no predsa sa pripravujú na karneval. Tváre dievčat sa postupne menia na víly, princezné, kvietky či motýle. Nezaostávajú za nimi ani chlapci, z ktorých sa stávajú piráti, kovboji, mušketieri a mnohé ďalšie zaujímavé rozprávkové postavy. Aj pani učiteľky sa zmenili na lienku, čarodejnicu, brankárku a lesnú žienku. Takto v prestrojení pomáhali svojim žiakom, robili posledné úpravy na tvárach i oblečení svojich žiakov. Žiakom štvrtého ročníka veľkou mierou pomohla aj pani učiteľka Monika.
Celým karnevalovým programom nás sprevádzali dve víly - Zdobenka a Bella, pod vedením svojej kráľovnej, lesnej žienky Amálky. V úvode karnevalu bola promenáda masiek. Po predstavení sa začalo súťažiť. Zástupcovia z tried súťažili: kto skôr obtočí toaletný papier na svojho spolužiaka a vytvorí múmiu, ktorá maska si pod svoje oblečenie skryje najviac nafúkaných balónov a určite najzaujímavejšia súťaž bola v hľadaní gumených cukríkov v sladkých burizonoch len za pomoci úst. Vo všetkých súťažiach je jeden víťaz a jeden porazený. Aj my sme mali – múmiu vyhrali žiaci nultého ročníka, najviac balónov si skryli dvaja žiaci tretieho ročníka a najviac sladkých cukríkov vybral žiak štvrtého ročníka. Tu však nešlo kto vyhrá, ale predovšetkým išlo o zábavu a radosť z hry. Samozrejme že sa aj tancovalo. Vždy keď sa skončila jedna súťaž, masky si zatancovali a znova sa súťažilo. Nikto nezbadal, že sú sledovaní odbornou porotou, ktorá nakoniec určila tri najkrajšie masky. Mali ťažké rozhodovanie, lebo všetky boli krásne. Porota pracovala v zložení: p. učiteľ Noro – predseda, p. Vierka a p. Jožka boli členky. Ani ostatné masky nemuseli byť smutné, lebo nasledovala tombola a tam pre nich čakala vecná i sladká odmena.
Touto cestou chcem poďakovať Amálke, v podaní pani učiteľky Klemky, za vytvorenie pestrého programu a výbornej karnevalovej atmosféry. Verím, že v tejto tradícii budeme naďalej pokračovať a o rok sa stretneme minimálne v takomto počte na ďalšom školskom karnevale.
Mgr. Makróczyová
Počet zobrazení: 615


Aktuality

Cvičenie v prírode

25. 06. 2018 - Dnes sme sa so žiakmi 3. A + 4. A zamerali na osvojenie si základov správneho pohybu v teréne, tak v organizovanej skup...  >> čítaj viac

Netradičné oslavy v Dlholúckej škole

12. 06. 2018 - Špecifickosť a jedinečnosť našej školy spočíva napríklad aj v tom, že vždy, za každých okolností, sprostredkúvame našim ...  >> čítaj viac

Škola v prírode

03. 06. 2018 - Škola v prírode v Telgárte Ak existuje možnosť sprostredkovať žiakom nezabudnuteľný zážitok, treba ju využiť. Ak je ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Slávnostné ukončenie školského roka

Cvičenie v prírode

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8