Aktualita: Deň detí pohľadom pedagógov

Dátum zverejnenia: 08. 06. 2016
Popis:
Tak ako všade na svete i my sme si pripomenuli deň detí. Spolu s našimi žiakmi, sme tento deň oslávili zábavno-súťažným predpoludním.
Každá pani učiteľka, si pripravila pre deti zábavno-súťažnú hru. Po nástupe sa jednotlivé triedy rozdelili a každá sa presunula k jednotlivým stanovištiam.
Na stanovišti pani učiteľky Vierky našli deti poháre a slamky. Úlohou žiakov bolo, v čo najkratšom čase vypiť z pohára vodu bez pomoci rúk. Úloha bola zábavná i osviežujúca. Deti sa veľa nasmiali keďže, nie pre každého bolo jednoduché ústami chytiť slamku v pohári. Pri tejto disciplíne zvíťazili všetky deti, veď samozrejme išlo o zábavu.
Mgr. V. Ondriková

Dňa 3. 6. 2016 sme pre našich žiakov pripravili rôzne súťaže na oslavu ich sviatku MDD. Keďže nám prialo počasie, pani učiteľky si pripravili svoje súťažné disciplíny na našom „školskom dvore.“ Žiaci sa postupne po triedach presúvali z jedného stanovišťa k druhému. Ja som si pripravila súťaž „Hod pingpongovou loptičkou.“ Žiaci sa rozdelili na dve družstvá. Každé družstvo sa postavilo k svojmu stolu, kde mali pripravené prázdne poháre a loptičky. Všetci žiaci mali po 5 hodov. Loptičku museli hodiť tak, aby sa odrazila od stola a spadla do pripraveného pohára. Súťažiaci sa snažili zo všetkých síl, boli pozorní a opatrní. Nedali sa zahanbiť ani naši najmenší. Na záver všetci žiaci dostali od nás sladkú odmenu a nám darovali krásny šťastný úsmev.
Mgr. A. Levešová

Tak ako aj ostatné pani učiteľky, aj ja som si pripravila jednu disciplínu. Úlohou bola rýchla chôdza pomedzi kužele s vajíčkami na lyžičkách. Každá trieda keď prišla k môjmu stanovišťu, sa museli zoradiť do zástupu. Najskôr som žiakom vysvetlila čo majú robiť a potom som prvému dala do rúk lyžicu s uvareným vajíčkom. Odštartovala som prvého súťažiaceho a keď sa vrátil späť, podala som tie lyžice ďalšiemu súťažiacemu. Takto sa vystriedali všetci. Toto celé som časovo merala a počítala trestné body za spadnutie vajíčka. Túto disciplínu každá trieda zvládla veľmi dobre. Na prvom mieste skončil 0-tý ročník, na druhom mieste 1. ročník a na treťom mieste sa umiestnil 4. ročník. Druhý a tretí ročník mali nielen veľký čas, ale aj veľa trestných bodov, ktoré si sami spôsobili zlým správaním. Napriek sťaženia úlohy (dvoma lyžicami s vajíčkami rýchla chôdza) žiaci boli veľmi šikovný. Nabudúce asi sťažím ešte viac....
Bc. M. Micskiová

Po veľkej prestávke sme sa so žiakmi po ročníkoch vybrali na betónovú plochu pri škole. Každý ročník si pripravil stanovište s inou aktivitou. Ja som si pripravila aktivitu, pri ktorej sme žiakovi zaviazali oči a žiak mal takto nakresliť sám seba. Začínala som aktivitu s mojimi prvákmi. Po skončení sa presunuli na iné stanovište. V každom ročníku dohliadal na správanie sa žiakov predseda a podpredseda triedy. Postupne sa vystriedali všetci žiaci. Žiaci sa zabávali na tom, ako im ich ,,kresbičky“ dopadli. Boli spontánni, ochotne si pomáhali pri viazaní šatky. Strávili sme spolu príjemné súťažno-zábavné chvíle. Po návrate do triedy boli deti odmenené sladkou odmenou.
Mgr. Danica Bergelová


Počet zobrazení: 1015


Aktuality

Veda v škole a osade

05. 06. 2019 - ..a ono to začalo ako úplne obyčajný deň v jednej neobyčajnej škole. Najprv sme vytrhli jeden z ďalších zúbkov, potom ob...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň detí

01. 06. 2019 - Medzinárodný deň detí je z tých výnimočnejších dní. Nielen pre samotné deti, ale aj pre nás, dospelých, ktorí ho ...  >> čítaj viac

Tatry - školský výlet

01. 06. 2019 - Výlet do Tatier nebol len taký obyčajný výlet. Bol za odmenu, no aj ako moje poďakovanie štvrtákom. Moja projektová trie...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Plavecky vycvik

Veda v škole a osade

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8