Aktualita: Oslava Medzinárodného dňa Rómov

Dátum zverejnenia: 18. 04. 2016
Popis:
Je to sviatok, ktorí poznajú všetci. Každý si ho pripomína inak. Niekto výstavou, koncertom, divadlom či iným spôsobom. Robí tak preto, lebo chce prejaviť úctu, uznanie a vďaku Rómom medzi nami. A to je aj náš prípad. 15. apríla sme si tento deň, síce s malým oneskorením, pripomenuli už po tretíkrát aj my.
Dopoludňajší program sa niesol v znamení férových športových súťaží, výtvarných a environmentálnych aktivít. Medzi nami sme privítali deti z materskej školy, našich bývalých žiakov zo ZŠ s MŠ v Muráni, ale aj nových kamarátov zo ZŠ v Šumiaci. Bolo úžasné sledovať, ako rýchlo sa dokážu decká spriateliť.
Naša škola dostala vďaka množstvu výtvarných prác novú fasádu. Kreslili, maľovali, pomáhali si zdvihnutým obočím, rukou vo vrecku, jazykom...ale výsledok bol úžasný. Jedným z cieľov Environmentálnej výchovy je aj opätovné využitie materiálu. A inak tomu nebolo ani pri stánku pani učiteľky Vierky. Žiaci tvorili náramky, náhrdelníky, ale aj zaujímavé a veľmi netradičné prívesky.
Oslavu oficiálne otvoril starosta Ing. Marek Nosko, prítomných privítal a každému poprial hlavne príjemne strávený deň. Vzápätí sa začala prehliadka školy a jednotlivých tried. Otvorené vyučovacie hodiny umožnili nahliadnuť do nášho spôsobu komunikácie so žiakmi, vyučovacích metód a foriem. Trému nemal nikto aj napriek tomu, že nás návštevou poctili aj všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Najvzácnejšími hosťami boli členovia Rómskeho literárneho klubu. Beseda s nimi bola zlatým klincom programu. Žiaci si od rána pripravovali otázky, a tie ďalšie stihli vymyslieť v priebehu besedy. Bola to naša najzaujímavejšia a najživšia beseda. Žiaci sa stretli so skutočnými spisovateľmi, a nie obyčajnými – rómskymi. Prišli nám porozprávať o sebe, o svojej tvorbe, o tom, ako a prečo sa stali tým, čím sú. Prišli nám porozprávať o tom, že spisovateľom sa môže stať aj Janko, Roman, Denis či Stanka. No prišli nám porozprávať aj o možnostiach, ako to môže každý z nich dosiahnuť. O tom, aké je naozaj dôležité vzdelanie. Deti sa pýtali, hostia odpovedali, a my sme s úžasom sledovali, aké to bolo spontánne, prirodzené a úprimné.
Náš Deň Rómov bol o pozitívnych príkladoch. Bol o radosti, úprimnosti, tolerancii, o nových priateľstvách. O hrdosti na to, kým sú a čo chcú dosiahnuť. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli, prišli a užili si to tak ako my.
M. Podolinská

Počet zobrazení: 914


Aktuality

Veda v škole a osade

05. 06. 2019 - ..a ono to začalo ako úplne obyčajný deň v jednej neobyčajnej škole. Najprv sme vytrhli jeden z ďalších zúbkov, potom ob...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň detí

01. 06. 2019 - Medzinárodný deň detí je z tých výnimočnejších dní. Nielen pre samotné deti, ale aj pre nás, dospelých, ktorí ho ...  >> čítaj viac

Tatry - školský výlet

01. 06. 2019 - Výlet do Tatier nebol len taký obyčajný výlet. Bol za odmenu, no aj ako moje poďakovanie štvrtákom. Moja projektová trie...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Hurá prázdniny

Plavecky vycvik

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8