Aktualita: Oslava Medzinárodného dňa Rómov

Dátum zverejnenia: 18. 04. 2016
Popis:
Je to sviatok, ktorí poznajú všetci. Každý si ho pripomína inak. Niekto výstavou, koncertom, divadlom či iným spôsobom. Robí tak preto, lebo chce prejaviť úctu, uznanie a vďaku Rómom medzi nami. A to je aj náš prípad. 15. apríla sme si tento deň, síce s malým oneskorením, pripomenuli už po tretíkrát aj my.
Dopoludňajší program sa niesol v znamení férových športových súťaží, výtvarných a environmentálnych aktivít. Medzi nami sme privítali deti z materskej školy, našich bývalých žiakov zo ZŠ s MŠ v Muráni, ale aj nových kamarátov zo ZŠ v Šumiaci. Bolo úžasné sledovať, ako rýchlo sa dokážu decká spriateliť.
Naša škola dostala vďaka množstvu výtvarných prác novú fasádu. Kreslili, maľovali, pomáhali si zdvihnutým obočím, rukou vo vrecku, jazykom...ale výsledok bol úžasný. Jedným z cieľov Environmentálnej výchovy je aj opätovné využitie materiálu. A inak tomu nebolo ani pri stánku pani učiteľky Vierky. Žiaci tvorili náramky, náhrdelníky, ale aj zaujímavé a veľmi netradičné prívesky.
Oslavu oficiálne otvoril starosta Ing. Marek Nosko, prítomných privítal a každému poprial hlavne príjemne strávený deň. Vzápätí sa začala prehliadka školy a jednotlivých tried. Otvorené vyučovacie hodiny umožnili nahliadnuť do nášho spôsobu komunikácie so žiakmi, vyučovacích metód a foriem. Trému nemal nikto aj napriek tomu, že nás návštevou poctili aj všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Najvzácnejšími hosťami boli členovia Rómskeho literárneho klubu. Beseda s nimi bola zlatým klincom programu. Žiaci si od rána pripravovali otázky, a tie ďalšie stihli vymyslieť v priebehu besedy. Bola to naša najzaujímavejšia a najživšia beseda. Žiaci sa stretli so skutočnými spisovateľmi, a nie obyčajnými – rómskymi. Prišli nám porozprávať o sebe, o svojej tvorbe, o tom, ako a prečo sa stali tým, čím sú. Prišli nám porozprávať o tom, že spisovateľom sa môže stať aj Janko, Roman, Denis či Stanka. No prišli nám porozprávať aj o možnostiach, ako to môže každý z nich dosiahnuť. O tom, aké je naozaj dôležité vzdelanie. Deti sa pýtali, hostia odpovedali, a my sme s úžasom sledovali, aké to bolo spontánne, prirodzené a úprimné.
Náš Deň Rómov bol o pozitívnych príkladoch. Bol o radosti, úprimnosti, tolerancii, o nových priateľstvách. O hrdosti na to, kým sú a čo chcú dosiahnuť. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli, prišli a užili si to tak ako my.
M. Podolinská

Počet zobrazení: 531


Aktuality

Marec-Mesiac hlasného čítania

16. 03. 2018 - Správa o marci - mesiaci kníh, sa doniesla až do uší pani učiteľky ZŠ v MDL, a tak sa rozhodla v prvý marcový týždeň ur...  >> čítaj viac

Moja trieda varí lepšie

19. 02. 2018 - Moja trieda varí lepšie ako tvoja ...alebo ako sme varili v dlholúckej škole Po minuloročnom úspešnom prvo...  >> čítaj viac

Noc v škole

18. 12. 2017 - Noc v škole je niečo magické, niečo výnimočné, zvlášť pre tých, ktorí ju ešte nezažili. V tej našej novej škole zatiaľ ...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Moja trieda varí lepšie

Najkrajší snehuliak

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8