Aktualita: Oslava Medzinárodného dňa Rómov

Dátum zverejnenia: 18. 04. 2016
Popis:
Je to sviatok, ktorí poznajú všetci. Každý si ho pripomína inak. Niekto výstavou, koncertom, divadlom či iným spôsobom. Robí tak preto, lebo chce prejaviť úctu, uznanie a vďaku Rómom medzi nami. A to je aj náš prípad. 15. apríla sme si tento deň, síce s malým oneskorením, pripomenuli už po tretíkrát aj my.
Dopoludňajší program sa niesol v znamení férových športových súťaží, výtvarných a environmentálnych aktivít. Medzi nami sme privítali deti z materskej školy, našich bývalých žiakov zo ZŠ s MŠ v Muráni, ale aj nových kamarátov zo ZŠ v Šumiaci. Bolo úžasné sledovať, ako rýchlo sa dokážu decká spriateliť.
Naša škola dostala vďaka množstvu výtvarných prác novú fasádu. Kreslili, maľovali, pomáhali si zdvihnutým obočím, rukou vo vrecku, jazykom...ale výsledok bol úžasný. Jedným z cieľov Environmentálnej výchovy je aj opätovné využitie materiálu. A inak tomu nebolo ani pri stánku pani učiteľky Vierky. Žiaci tvorili náramky, náhrdelníky, ale aj zaujímavé a veľmi netradičné prívesky.
Oslavu oficiálne otvoril starosta Ing. Marek Nosko, prítomných privítal a každému poprial hlavne príjemne strávený deň. Vzápätí sa začala prehliadka školy a jednotlivých tried. Otvorené vyučovacie hodiny umožnili nahliadnuť do nášho spôsobu komunikácie so žiakmi, vyučovacích metód a foriem. Trému nemal nikto aj napriek tomu, že nás návštevou poctili aj všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Najvzácnejšími hosťami boli členovia Rómskeho literárneho klubu. Beseda s nimi bola zlatým klincom programu. Žiaci si od rána pripravovali otázky, a tie ďalšie stihli vymyslieť v priebehu besedy. Bola to naša najzaujímavejšia a najživšia beseda. Žiaci sa stretli so skutočnými spisovateľmi, a nie obyčajnými – rómskymi. Prišli nám porozprávať o sebe, o svojej tvorbe, o tom, ako a prečo sa stali tým, čím sú. Prišli nám porozprávať o tom, že spisovateľom sa môže stať aj Janko, Roman, Denis či Stanka. No prišli nám porozprávať aj o možnostiach, ako to môže každý z nich dosiahnuť. O tom, aké je naozaj dôležité vzdelanie. Deti sa pýtali, hostia odpovedali, a my sme s úžasom sledovali, aké to bolo spontánne, prirodzené a úprimné.
Náš Deň Rómov bol o pozitívnych príkladoch. Bol o radosti, úprimnosti, tolerancii, o nových priateľstvách. O hrdosti na to, kým sú a čo chcú dosiahnuť. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli, prišli a užili si to tak ako my.
M. Podolinská

Počet zobrazení: 716


Aktuality

Držíme spolu!

20. 11. 2018 - Dňa 19.11.2018 pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa žiaci 3.A a 4.A ZŠ v MDL zapojili ...  >> čítaj viac

Medzinárodný deň školských knižníc

27. 10. 2018 - Zapojenie sa do aktuálneho ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice bolo spoločné rozhodnutie. Je t...  >> čítaj viac

EKO dni jeseň I

21. 10. 2018 - Jednou z tém tohtoročných Eko dní – jeseň bolo znižovanie odpadu a jeho následné separovanie. Robíme to už veľmi d...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Držíme spolu!

Imatrikulácia prvákov

Základné informácie

ZŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Revúca

Tel.: 0902 974 402
E-mail: infozsmdl.sk
Počet žiakov: 65
Počet pedagógov: 8